วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพภ.ขยายเครือข่าย เร่งเสริมอาชีพให้ชุมชน

นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) หรือ สพภ. เผยว่า ภารกิจของ สพภ.

ขณะนี้มีอยู่ 4 เรื่อง คือ ส่งเสริมอาชีพในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ธุรกิจจากฐานชีวภาพ และเครือข่ายข้อมูล ซึ่งเป็นการเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้ เป็นการต่อยอดเสริมศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีชาวบ้านสนใจทำผลิตภัณฑ์สปา ลูกประคบสมุนไพร สบู่ แชมพูสมุนไพร ฯลฯ ทาง สพภ.ก็จะเข้าไปดูแลในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ช่วยประสานในเรื่องของการตลาด เช่น ร้านสปา โรงแรมต่างๆ

ผอ.สพภ.เผยอีกว่า การส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน มีหลายโครงการซึ่งที่ได้ทำมาแล้ว จำนวน 35 ชุมชน ใน 25 จังหวัด โดยเน้นหลักการ 3 ด้าน คือ ใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นวัตถุดิบ จากนั้นดำเนินการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลับไปอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพ นอกจากนี้ สพภ.ยังเตรียมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพทั้งหมดจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผลงานวิจัยตามมหาวิทยาลัยต่างๆมาพัฒนาเชื่อมโยงกลายเป็นชุมชนออนไลน์ หรือ Biogang.net เป็นการผสานเครือข่ายด้านทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น.

นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) หรือ สพภ. เผยว่า ภารกิจของ สพภ. 21 ก.ค. 2553 13:16 ไทยรัฐ