วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สทศ.ออกแบบค้นหาตัวตนช่วยเลือกเรียน

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน

สทศ. เตรียมออกแบบตัววัดเพื่อค้นหาตัวตน เป็นข้อมูลให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในระดับศึกษา พร้อมร่วมมือ สมศ. วัดคุณภาพบัณฑิต เตรียมแจงรับสมัคร GAT–PAT ผ่านมือถือ...

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สทศ.จะประกาศผลสอบแบบวัดความถนัดทั่วไปหรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 2/2553 ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ สำหรับนักเรียนที่ต้องการดูกระดาษคำตอบ ให้ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 6-8 ส.ค. ส่วนการรับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 3/2553 สอบเดือน ต.ค. จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-30 ส.ค.นี้ โดยขอให้นักเรียนดูผลสอบครั้งที่ 2/2553 ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจสมัครสอบครั้งต่อไป และไม่ควรรอสมัครวันสุดท้าย ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดแล้วจะแก้ไขไม่ทัน ทั้งนี้ ในการสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3/2553 สทศ. จะเปิดรับสมัครทางโทรศัพท์มือถือ, ร้านสะดวกซื้อและผ่านเว็บไซต์ของ สทศ. โดยจะมีการแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดประมาณต้นเดือน ส.ค.นี้

ผอ.สทศ. กล่าวด้วยว่า ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ส่งหนังสือเพื่อขอให้ สทศ.เป็นหน่วยงานติดตามคุณภาพบัณฑิต ซึ่งมีดัชนีชี้วัดเรื่องการได้งาน และความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อบัณฑิต โดย สมศ.จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย รอบที่สาม ทั้งนี้ สทศ.ได้วางระบบออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาทำแบบสอบถาม ได้แก่ นิสิตนักศึกษา, อาจารย์, ผู้ปกครอง, สถานประกอบการ,ประชาชนทั่วไป โดย สทศ.จะรวบรวมข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินรอบสาม ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะและมหาวิทยาลัย คือ การประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายเข้ามาทำแบบสอบถาม โดย สทศ.จะใช้ เวลาในการวางระบบดังกล่าว 6-7 เดือน นอกจากนี้ สทศ.ยังได้รับการร้องขอจากกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ให้ออกแบบแบบวัดเพื่อค้นหาตัวตน เช่น ความสนใจของผู้เรียน,  ความถนัดหรือศักยภาพของผู้เรียน และสรุปผลโดยแปลความว่า นักเรียนน่าจะเลือกเรียนคณะใดที่เหมาะกับความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนต่อสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองในการเลือกคณะทั้ง 4 อันดับ ในระบบแอดมิชชั่น ซึ่ง สทศ.กำลังวางระบบและคาดว่าจะใช้ได้ในปี  2554  โดยจะเป็นบริการฟรีให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการค้นหาตัวตน.

สทศ. เตรียมออกแบบตัววัดเพื่อค้นหาตัวตน เป็นข้อมูลให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในระดับศึกษา พร้อมร่วมมือ สมศ. วัดคุณภาพบัณฑิต เตรียมแจงรับสมัคร GAT–PAT ผ่านมือถือ... 12 ก.ค. 2553 04:51 ไทยรัฐ