Thairath Logo
กีฬา

มหา'ลัยเกษตรฯ ประกาศศักดา ซิวซอฟต์แวร์โลก

Share :

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศศักดาบนเวทีโลก คว้าแชมป์ "ซอฟต์แวร์ ดีไซน์" จากเวที World Imagine Cup 2010 ที่ประเทศโปแลนด์ เอาชนะคู่แข่งกว่า 300,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก...

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ตามที่ีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "ทีม SKeek" นำผลงาน eyeFeel ไปเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลก World Imagine Cup 2010 ในประเภท Software Design ที่ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2553 ร่วมกับคู่แข่งกว่า 300,000 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม SKeek สามารถคว้าแชมป์โลกในประเภทดังกล่าวมาครองได้สำเร็จ สร้างชื่อให้กับประเทศไทย บนเวทีออกแบบซอฟต์แวร์ระดับโลก โดยได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินจำนวน 25,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งนับเป็นแชมป์โลกครั้งที่ 2 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากเมื่อ พ.ศ. 2550 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม 3KC Returns ได้เคยรับรางวัลเดียวกันนี้มาแล้วจากการแข่งขัน ที่ประเทศเกาหลีใต้มาแล้ว ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต ถึงระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เป็นอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ให้กับนิสิตรุ่นน้องต่อไป

นายวุฒิชัย กล่าวต่อว่า สำหรับทีม SKeek ประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ โครงการเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน คือ นายพิชัย โสดใส นายกฤตธี ศิริสิทธิ์ นายนทวรรธ ศรีจาด และนายธนะสรรค์ ดิลกพินินันท์ โดยมีนายอัศนีย์ ก่อตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขณะที่ผลงาน eyeFeel เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยลดช่องว่างและเปิดโอกาสทางการสื่อสาร ระหว่างผู้ที่พิการทางการได้ยินกับคนปกติ ผ่านระบบที่แปลงเสียงพูดและจับความเคลื่อนไหวของใบหน้าผู้พูดให้เป็นตัวอักษรและภาษามือที่สร้างด้วยแอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบทันท่วงที(เรียลไทม์) เสมือนการได้เห็นและได้ยินจริง โดยการใช้เทคโนโลยี Speech Recognition หรือระบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ และ Sign Language Animation หรือระบบแปลงข้อความเป็นภาษามือ เข้ามาช่วยแปลความหมายในการสื่อสาร โดยผู้พูดเพียงพูดผ่านไมโครโฟนที่อยู่หน้ากล้องเว็บแคม จากนั้นระบบจะแปลงเป็นภาษามือและตัวอักษรแสดงออกมาบนจอ ซึ่งเป็นผลงานที่ตรงกับรูปแบบการแข่งขันปีนี้ คือ Imagine a world where technology helps solve the toughest problems หรือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาที่ยากที่สุด

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวด้วยว่า ผลงาน eyeFeel ของทีม Skeek นับเป็นซอฟต์แวร์ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนให้ดียิ่งขึ้น ได้สร้างความประทับใจและเอาชนะคู่แข่งที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จาก 5 ทีม คือทีมจากประเทศฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ มาเลเซีย เซอร์เบีย และสิงคโปร์ รวมทั้งชนะใจกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทีมอื่นๆ โดยได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องภายหลังจากทีม SKeek นำเสนอผลงานดังกล่าวเสร็จสิ้น.

อ่านเพิ่มเติม...