วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กติดเชื้อเอดส์ร้องถูกกีดกันไม่ให้เรียนหนังสือ

โดย

ผู้ปกครองเด็กคนอื่นทราบว่าเด็กที่ติดเชื้อมาจากบ้าน "โฮมฮัก" จึงตั้งข้อสงสัยและรังเกียจ จนกระทั่งกดดันให้โรงเรียนไม่รับเด็กเข้าเรียน สธ.เร่งประสาน สพฐ.ให้เข้ามาดูแล.. 

วันนี้ (27 พ.ค.) นพ.มล.สมชาย จักรพันธ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนว่ามีเด็กติดเชื้อเอดส์ถูกกีดกันไม่ให้เข้าเรียนหนังสือ ซึ่งจะประสานไปยังสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน(สพฐ.) เพื่อดูแลกรณีเด็กติดเชื้อเอดส์ที่ถูกกีดกันให้ได้เข้าเรียนตามปกติ เพราะถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ขณะนี้โรงเรียนทุกแห่งต้องรับเด็กเข้าเรียน และปกปิดข้อมูลของผู้ป่วย เนื่องจากหลายครั้งที่เกิดปัญหาเมื่อผู้ปกครองอื่นทราบก็จะตั้งข้อรังเกียจ และกดดันไม่ให้โรงเรียนรับเด็กเข้าเรียน ทั้งที่เด็กไม่แสดงอาการป่วย เช่นเดียวกับกรณีดังกล่าว ที่ผู้ปกครองทราบว่าเด็กมาจากบ้านโฮมฮัก จึงตั้งข้อสงสัยและรังเกียจจนกระทั่งกดดันให้โรงเรียนไม่รับเด็กดังกล่าว 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า ปัญหานี้ เคยเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อนและ สธ.ได้พยายามอธิบายวิธีปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยเอดส์ให้โรงเรียนเข้าใจอยู่เสมอ แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ โดยขณะนี้มีเด็กอายุ 0-18 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เช่น พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ ติดเชื้อเอดส์ หรือเด็กติดเชื้อด้วย ประมาณ 400,000 รายทั่วประเทศ ในจำนวนนี้คาดว่าจะมีเด็กติดเชื้อประมาณ 200,000 ราย และนอกจากเด็กแล้วยังมีหน่วยงานราชการ 2-3 แห่ง กีดกันผู้ติดเชื้อไม่รับทำงาน โดยต้องใช้ผลตรวจเลือดยืนยัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อัยการ ผู้พิพากษา เป็นต้น ซึ่งเรื่องดังกล่าว นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะได้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าใจและปรับเปลี่ยนต่อไป

ผู้ปกครองเด็กคนอื่นทราบว่าเด็กที่ติดเชื้อมาจากบ้าน "โฮมฮัก" จึงตั้งข้อสงสัยและรังเกียจ จนกระทั่งกดดันให้โรงเรียนไม่รับเด็กเข้าเรียน สธ.เร่งประสาน สพฐ.ให้เข้ามาดูแล.. 27 พ.ค. 2552 22:46 27 พ.ค. 2552 22:58 ไทยรัฐ