วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมศ.เตรียมปรับลดเกณฑ์ประเมินรอบ 3

โดย

ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

สมศ. ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เน้นช่วยเหลือสถานศึกษา ให้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตัวเองแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่การตำหนิ อ้างสังคมคุ้นเคยไม่ใช่รอมชอม เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ...

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 นั้น นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในอนาคต จะมีรูปแบบการประเมินที่เน้นไปที่การช่วยเหลือสถานศึกษาให้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของตนเอง ไม่ใช่การประเมินเพื่อตำหนิหรือต่อว่ากัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ประสบความสำเร็จ และรูปแบบการประเมินก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยน เช่น ผู้ประเมินมีความหลากหลายมากขึ้น การประเมินแบบกัลยาณมิตร ใช้วิธีการพูดคุยกันมากขึ้นลดตัวชี้วัดในการประเมินให้เหลือน้อยที่สุด และไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา เช่น เกณฑ์ชี้วัดด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเดิมประเมินว่า โรงเรียนมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนากี่ครั้ง มีการสอนศีลธรรมเป็นประจำหรือไม่ ซึ่งตนคิดว่าไม่มีความจำเป็น แต่ควรไปเน้นการประเมินให้ผลที่เกิดขึ้นและนำไปใช้ได้จริง

ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวต่อว่า การประเมินผลของ สมศ.ในช่วง 8 ปีแรกของการจัดตั้ง ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สมศ.ได้วางรากฐานไว้ถูกต้อง เพราะช่วงแรกของการจัดตั้ง สังคมไทยยังไม่ยอมรับการประเมินผล ดังนั้น สมศ.ก็ต้องวางรากฐาน โดยทำให้การประเมินผลฝังรากลงไปในความคิดของสังคม แต่เมื่อทำมาแล้ว 8 ปี สังคมไทยก็เริ่มคุ้นเคย ดังนั้น สมศ.ก็ต้องปรับเปลี่ยนแต่ยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนนั้น ไม่ได้เป็นการประเมินแบบรอมชอมกับสถานศึกษา แต่เป็นการประเมินในรูปแบบใหม่ คือจะไม่เน้นที่กระบวนการมากนัก เพราะสถานศึกษาประเมินภายในกันอยู่แล้ว แต่ สมศ.จะดูผลลัพธ์หรือประเมินผลภายนอก เช่น การมีงานทำหลังจบการศึกษา หากเด็กยังไม่มีงานทำ สถานศึกษาจะต้องปรับปรุงอย่างไรให้ดีขึ้น ซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้เป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิม แต่ก็ต้องพยายาม ทั้งนี้ แนวคิดดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมบอร์ด สมศ.แล้ว และได้มอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน เป็นผู้พิจารณาในการปรับลดเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการประเมินรอบ 3 ต่อไป.

สมศ. ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เน้นช่วยเหลือสถานศึกษา ให้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตัวเองแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่การตำหนิ อ้างสังคมคุ้นเคยไม่ใช่รอมชอม เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ... 19 พ.ค. 2553 04:31 ไทยรัฐ