วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ 84 พรรษาราชนครินทร์

โดย

พระรัตนมงคลโมลี เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 พ.ค. ที่วัดธาตุทองในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ ทั้งนี้ พระรัตนมงคลโมลี เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง กล่าวว่า การสร้างเจดีย์ดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โดยจะใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระไตรปิฎกจากทั่วโลก ขณะเดียวกันต้องการให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเชื่อว่าอานิสงส์ ผลบุญที่ได้จากการร่วมสร้างพระมหาเจดีย์จะช่วยให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นได้ โดยจะใช้งบฯในการจัดสร้างประมาณ 200 ล้านบาท

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานการจัดสร้างพระมหาเจดีย์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงรับวัดธาตุทองไว้ในพระอุปถัมภ์ และได้พระราชทานตราสัญลักษณ์ ประจำวัดธาตุทอง พร้อมทั้งพระราชทานผ้าพระกฐินนำมาทอดถวายที่วัดธาตุทอง เพื่อจัดตั้งกองทุนสร้างพระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ โดยทรง พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระอนุญาตให้สร้างพระสมเด็จราชนครินทร์ และพระกริ่งราชนครินทร์ มอบให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ รวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามมาประดิษฐานไว้ ณ ผ้าทิพย์ของพระพุทธรูปที่จะนำไปประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ด้วย.


ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ... 19 พ.ค. 2553 04:25 19 พ.ค. 2553 04:26 ไทยรัฐ