วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมผุดโครงการเงินกู้ ชพค.6

เฉลียว อยู่สีมารักษ์

เพื่อให้สมาชิก ชพค. สามารถที่จะกู้เงินได้ถึง 1.2 ล้านบาท เพิ่มจากโครงการ ชพค.5 ที่สามารถกู้ได้ไม่เกิน 6 แสนบาท... 

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ประชุมหารือร่วมกับนายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และผู้แทนจากธนาคารออมสิน ถึงการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการหารือกันใน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาชีวิตครู ซึ่งปัจจุบันมีครูทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการอยู่แล้วประมาณ 8 หมื่นคน โดยครูเหล่านั้นจะร่วมกันทำกิจกรรมและรวมกลุ่มกู้เงิน โดยค้ำประกันเป็นกลุ่มบุคคล ซึ่งจะสามารถกู้ได้คนละ 6-7 แสนบาท แต่สำหรับโครงการใหม่นั้น จะมีการปรับเงื่อนไขในการให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และหากมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันก็จะเพิ่มได้อีกไม่เกิน 5 ล้านบาท 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า โครงการที่ 2. โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชพค.) ที่จะให้สมาชิก ชพค.ได้สิทธิในการกู้เงินจากธนาคารออมสิน โดยที่ประชุมได้มีการมอบหมายให้นายเกษมไปประชุมหารือร่วมกับสมาชิก ชพค.ในการเพิ่มเงินค่าศพจากปัจจุบันศพละ  1 บาท ให้เพิ่มเป็น 1.50 บาท เพื่อให้สมาชิก ชพค. สามารถที่จะกู้เงินได้ถึง 1.2 ล้านบาท เพิ่มจากโครงการ ชพค.5 ที่สามารถกู้ได้ไม่เกิน 6 แสนบาท นอกจากนี้ ในส่วนการค้ำประกันเงินกู้ที่ให้มีการเลือกการทำประกัน ชีวิตนั้น ที่ประชุมจะให้นายเกษมไปทำประชาพิจารณ์ อีกครั้ง  ส่วนโครงการที่  3  เป็นโครงการล้างหนี้ครู หรือ รีไฟแนนซ์ ที่จะให้ครูย้ายหนี้มาอยู่ที่เดียว 

"แต่ทั้งนี้ในการทำโครงการต่างๆ ผมได้ให้ นโยบายหลักๆ ไปว่าจะต้องดูศักยภาพของครูด้วยว่าจะมีเงินเหลือพอที่จะจ่ายคืนธนาคารหรือไม่ เพราะผมไม่อยากให้ทำโครงการขึ้นมาแล้วทำให้ครูมีหนี้เพิ่มมากขึ้น" นายเฉลียวกล่าว.

เพื่อให้สมาชิก ชพค. สามารถที่จะกู้เงินได้ถึง 1.2 ล้านบาท เพิ่มจากโครงการ ชพค.5 ที่สามารถกู้ได้ไม่เกิน 6 แสนบาท... 6 พ.ค. 2553 02:53 ไทยรัฐ