วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยเส้นใยจากการเกษตร ทำแผ่นไม้อัด ฉนวนกันร้อน

แผ่นไม้อัดที่นำมาทดสอบ.

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม "เส้นใยธรรมชาติ" มีจำนวนมากและราคาถูก วงการอุตสาหกรรม จึงนิยมนำไปใช้เพราะย่อยสลายทางชีวภาพง่าย แต่เมื่อนำมาผสมกับ "โฟมพอลิสไตรีน" เป็น "เทอร์โมพลาสติก" เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วแปรรูปออกมาเป็นแผ่นไม้อัด ฉนวนกันความร้อน หรือภาชนะบรรจุอาหาร กลับย่อยสลายช้า ยากต่อการกำจัด

ฉะนี้...รศ.ดร.มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์ ภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมคณะ จึงทำโครงการวิจัย "เส้นใยธรรมชาติต่อสมบัติของแผ่นใยไม้อัดผสมระหว่าง โฟมพอลิสไตรีนกับเส้นใย" ขึ้น

..."พอลิสไตรีน" (Polystyrene : PS) เป็นพอลิเมอร์เก่าแก่ที่รู้จักกันมานาน มีความแข็ง เปราะแตกง่าย สามารถทำให้เหนียวขึ้นโดยการเติมยางสังเคราะห์ บิวทาไดอีนลงไป ซึ่งเรียกว่าสไตรีน ซึ่งเป็นโคพอลิเมอร์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสมบัติให้ดีขึ้นทั้งในด้านความเหนียว ทนความร้อน...

รศ.ดร.มาลินี บอกถึงที่มาการวิจัยว่า...แผ่นใยไม้อัดจากเส้นใยอ้อยผสมโฟมพอลิสไตรีน และโฟมช่วยให้สมบัติโค้งงอสูงขึ้น และหากใช้เส้นใยมะพร้าวแทนใยอ้อยจะช่วยลดการดูดซึมน้ำของแผ่นไม้อัดที่กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปมักประสบปัญหา ดังนั้น การนำเอาวัสดุเหลือทิ้งมาผสม นอกจากช่วยลดปัญหา "ขยะโฟมพอลิสไตรีน" และ "ขยะทางการเกษตร" ยังเป็นอีกช่องหนึ่งที่จะ ช่วยเพิ่มมูลค่าวัสดุ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ได้ในอนาคต

สำหรับขั้นตอนการทดลอง เริ่มจากเอาเส้น ใยมะพร้าว เส้นใยชานอ้อย เส้นใยสับปะรด และ เส้นใยจากต้นกล้วยน้ำว้า นำมาหั่นให้เป็นท่อนตามแนวเส้นใย อบแห้งที่อุณหภูมิประมาณ 100 ํC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บดด้วยเครื่อง ทำการแยกขนาดเส้นใยที่ได้ด้วยตะแกรงขนาด 21®50 เมช (mesh) นำโฟมพอลิสไตรีนเหลือทิ้งมาบดย่อยให้มีขนาดเล็กลง ผสมกับกาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ในสัดส่วนที่ทีมวิจัยคิดค้น

จากนั้นขึ้นแผ่นใยไม้ อัด โดยนำโฟมพอลิสไตรีนที่บด (ขั้นต้น) เส้นใยธรรมชาติ มาอบแห้ง ชั่งน้ำหนักอัตรา 85:15 ผสมในถังผสมแล้วค่อยๆเทกาว ตามด้วยฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ 15 เปอร์เซ็นต์ ลงไปทีละน้อยพร้อมกับปั่นกวนสาร เพื่อให้กาวกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ กระทั่งเทกาวหมด นำไปอัดแผ่นโรยวัตถุดิบบนบล็อกขนาด 30®30®0.9 เซนติเมตร วางแผ่นพลาสติกปิดบนวัตถุดิบ ตามด้วยแผ่นเหล็กเป็นชั้นบนสุด แล้วอัดแผ่นโดยใช้อุณหภูมิในการอัดร้อนที่ 100 ํC เป็นเวลา 10 นาที

...จะได้แผ่นใยไม้อัดจากเส้นใยธรรมชาติแต่ละชนิด ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 7 วัน นำมาทดสอบด้านการพองตัว การดูดซึม สมบัติเชิงกล และการดูดเสียง ให้ผลว่า แผ่นใยไม้อัดผสมฯเส้นใยกล้วยน้ำว้า พองตัวมากที่สุดเพราะมีปริมาณลิกนินน้อย แผ่นใยไม้อัดผสมฯเส้นใยอ้อย ดูดน้ำได้ดีเพราะมีช่องว่างบริเวณผิวโฟมกับเส้นใย

แผ่นใยไม้อัดผสมฯเส้นใยมะพร้าว มีสมบัติเชิงกลดีที่สุด เพราะเส้นใยมีความยาวต่อเส้นผ่าศูนย์กลางสูง โดยทั้ง 3 ประเภทจะดูดเสียงได้ดี ส่วน แผ่นใยไม้อัดผสมฯ เส้นใยสับปะรด มีสมบัติการดูดเสียงต่ำที่สุด เส้นใยธรรมชาติสามารถนำมาทำแผ่นใยไม้อัดผสมโฟมพอลิสไตรีนได้ดี หากให้ได้คุณภาพควรแยกประเภทการใช้งานให้ถูกต้อง

แม้คุณสมบัติการใช้งานแตกต่างกัน แต่ไม่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานเหมือนผลิตภัณฑ์โฟมที่เราใช้และกลายเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้.

เพ็ญพิชญา เตียว

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม "เส้นใยธรรมชาติ" มีจำนวนมากและราคาถูก วงการอุตสาหกรรม จึงนิยมนำไปใช้เพราะย่อยสลายทางชีวภาพง่าย แต่เมื่อนำมาผสมกับ "โฟมพอลิสไตรีน" เป็น "เทอร์โมพลาสติก" เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วแปรรูปออกมาเป็นแผ่นไม้อัด ฉนวนกันความร้อน หรือภาชนะบรรจุอาหาร กลับย่อยสลายช้า ยากต่อการกำจัด... 2 พ.ค. 2553 11:50 2 พ.ค. 2553 11:53 ไทยรัฐ