ข่าว

วิดีโอ

Thailand Web Stat

เร่งก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ แก้ปัญหาน้ำโขงแห้ง

โดย

เพื่อกักเก็บน้ำในกรณีที่เห็นว่าหากมีการปล่อยน้ำลงไปยังแม่น้ำโขง อาจเกิดการขาดแคลนน้ำเหมือนในปัจจุบัน โดยขณะนี้กรมชลประทานมีการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้ว...

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว ในขณะนี้ กรมชลประทาน ได้มีการจัดทำแผนการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำในส่วนแม่น้ำสาขาทุกแม่น้ำที่จะไหลลงไปยังแม่น้ำโขง เพื่อกักเก็บน้ำในกรณีที่เห็นว่าหากมีการปล่อยน้ำลงไปยังแม่น้ำโขง อาจเกิดการขาดแคลนน้ำเหมือนในปัจจุบัน โดยขณะนี้กรมชลประทานมีการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีปัญหายังไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจากต้องมีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ หากมีการดำเนินการเสร็จสิ้นน่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

เพื่อกักเก็บน้ำในกรณีที่เห็นว่าหากมีการปล่อยน้ำลงไปยังแม่น้ำโขง อาจเกิดการขาดแคลนน้ำเหมือนในปัจจุบัน โดยขณะนี้กรมชลประทานมีการดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้ว... 4 เม.ย. 2553 15:11 4 เม.ย. 2553 15:18 ไทยรัฐ