วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักวิจัยม.อ. ประดิษฐ์เครื่องกำจัดแก๊สไข่เน่า

เพื่อเป็นแก๊สความเข้มข้นต่ำ หวังใช้แก้ปัญหาแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรกัดกร่อนเครื่องจักรพัง ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2552...

น.ส.จันทิมา ชั่งสิริพร นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้หลายหน่วยงานมีการสนับสนุนให้เกษตรกรจัดสร้างระบบบำบัดของเสียและน้ำเสียในรูปแบบที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นพลังงานในรูปของแก๊สชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เร่งดำเนินการหาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งรวมทั้งเกษตรกรที่ทำฟาร์มสุกรด้วย  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าฟาร์มสุกรที่มีการจัดสร้างระบบแก๊สชีวภาพหลายแห่ง ยังไม่สามารถนำแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ เป็นพลังงานทดแทนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ทั้งหมด

นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวต่อว่า สาเหตุเนื่องจากแก๊สชีวภาพที่ได้มานั้น มีความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือแก๊สไข่เน่าสูง ทำให้เกิดการกัดกร่อน ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะผู้ทำวิจัย ที่ประกอบด้วย น.ส.นิรัติศัย รักมาก และนางจรรยา อินทมณี จึงได้คิดค้นชุดเครื่องมือกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ที่ผลิตจากฟาร์มสุกรให้มีความเข้มข้นต่ำ เพื่อให้สามารถนำแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ ไปใช้เป็นพลังงานทดแทนกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในฟาร์มสุกร

น.ส.จันทิมากล่าวถึงชุดเครื่องมือกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ว่า เครื่องมือชนิดนี้ได้ใช้ตัวเร่งปฎิกริยาชนิดเฟอร์ริกไอออน ที่ถูกจัดเตรียมขึ้นจากเทคนิคโซล-เจล แล้วนำมาเคลือบเป็นฟิล์มบางบนวัสดุเซรามิก เพื่อนำตัวเร่งปฎิกิริยาที่ได้มาประกอบ โดยจุดเด่นของอุปกรณ์นี้ ใช้หลักการทำงานร่วมกันของหอดูดซึม ที่ดูดซึมแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในหอดูดซึมอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้มีความเสถียร และสามารถฟื้นฟูสภาพได้ โดยใช้ออกซิเจนในอากาศ ทำให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ จึงแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ไม่เต็มที่ของแก๊สชีวภาพที่ผลิตขึ้นจากมูลสุกร ในการใช้เป็นพลังงานทดแทน ที่เกิดจากการปนเปื้อนของไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้

นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวอีกว่า ชุดเครื่องมือดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ทำฟาร์มสุกร สามารถผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ โดยไม่ต้องกังวลว่า สารไฮโดรเจนซัลไฟด์จะเข้าไปทำให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่นำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้รับความเสียหายจากการใช้งานอีกต่อไป โดยจะลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานขึ้น  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ยังสามารถนำกากชีวมวลที่ผ่านการหมักแก๊สชีวภาพในถังหมัก ไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดใช้ปุ๋ยเคมี และลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย

น.ส.จันทิมา กล่าวด้วยว่า จากความสำเร็จของชุดเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ผลงานชุดเครื่องมือกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีที่ผ่านมา และยังสามารถนำไปใช้ได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ทำฟาร์มสุกร สามารถนำมูลสุกรที่เป็นของเสียมาก่อให้ประโยชน์ได้สูงสุด ช่วยสร้างรายได้และลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการลงได้

เพื่อเป็นแก๊สความเข้มข้นต่ำ หวังใช้แก้ปัญหาแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกรกัดกร่อนเครื่องจักรพัง ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2552... 25 มี.ค. 2553 16:13 25 มี.ค. 2553 16:34 ไทยรัฐ