วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมเข้ม6สารอันตรายในอาหารออกสุ่มตรวจต่อเนื่อง

สธ.คุมเข้ม6สารอันตรายในอาหาร ออกสุ่มตรวจต่อเนื่อง พบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนที่ยังไม่ได้มาตรฐานนั้น จะเร่งรัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย...

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหารว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าไปตรวจสอบและให้ความรู้กับประชาชน จากการตรวจสอบสารปนเปื้อนอันตรายในอาหารที่เฝ้าระวัง 6 ชนิด พบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย โดยสารบอแร็กซ์ ร้อยละ 99.46 สารกันรา ร้อยละ 99.53 สารฟอกขาว ร้อยละ 99.87 ฟอร์มาลิน ร้อยละ 99.67 สารฆ่าแมลง ร้อยละ 97.31 และสารเร่งเนื้อแดง ร้อยละ 96.9 ในส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้มาตรฐานนั้น จะเร่งรัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าผู้บริโภคซื้อไปรับประทานแล้วทำให้เกิดอันตราย และว่าได้ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกไปติดตามสุ่มตัวอย่างตรวจอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้ผลิตอาหารรายใด ใช้สารที่กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวัง กระทรวงฯจะดำเนินการตามกฎหมายเอาโทษสูงสุด.

สธ.คุมเข้ม6สารอันตรายในอาหาร ออกสุ่มตรวจต่อเนื่อง พบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ส่วนที่ยังไม่ได้มาตรฐานนั้น จะเร่งรัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย... 3 มี.ค. 2553 22:35 ไทยรัฐ