บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนรับรังสีเอกซ์เรย์เกินมาตรฐานทำลายอวัยวะ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนความเสี่ยงจากการเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ หรือ CT Scan หลังพบเครื่อง CT Scan มีรังสีสูงกว่ามาตรฐาน...

นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าววันนี้ (23 ก.พ.) ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตระหนักถึงปัญหาและความเสี่ยงจากการได้รับปริมาณ รังสีจากการเข้ารับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ CT Scan จึงได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและวัดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น จำนวน 19 เครื่อง ใน 7 จังหวัดที่รับผิดชอบ จากการสำรวจในเทคนิคพื้นฐาน คือ เอกซเรย์สมอง ช่องท้อง และ ปอด พบว่ามีปริมาณรังสีเฉลี่ยจากการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สูงกว่าปริมาณรังสีจาก การเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปที่ได้ทำการประเมินไว้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่อว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณรังสีมีผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้นำมาใช้เป็นข้อมูลสาธารณสุขทางการแพทย์เพื่อให้ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใช้ประกอบในการพิจารณาและวางแผนในการป้องกันและ ควบคุมอันตรายจากรังสีต่อไปและว่า ปัจจุบัน ทั่วประเทศมีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 343 เครื่อง

นายศิริพงษ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น กล่าวว่า การจะใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นั้น ควรจะใช้ก็ต่อเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าจำเป็นต้องใช้เท่านั้น และเครื่องฉายรังสีต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลาใช้จะต้องมีนักเทคนิคเป็นผู้ควบคุมเครื่องมือ และควรพิจารณาทางเลือกอื่นที่ให้ผลตรวจใกล้เคียงกัน เช่น การตรวจเกี่ยวกับลำไส้และกระเพาะอาหาร การวินิจฉัยโรคด้วยเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปหรือ อัลตราซาวด์ก็เพียงพอ หรือในกรณีที่ตรวจกระดูกและกล้ามเนื้อ การตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ซึ่งจะทำให้การได้รับปริมาณรังสีน้อยลง มีความปลอดภัยจากและประหยัดค่าใช้จ่าย