วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็ก56%ฟันผุติดน้ำอัดลม-ขนมกรุบกรอบ

โดย

ผลสำรวจพบ เด็กไทย 56% เป็นโรคฟันผุ เนื่องจาก ติดน้ำอัดลม-ขนมกรุบกรอบ และมีเด็กต้องขาดเรียนเพราะปวดฟันสูงถึง 5 แสนคนต่อปี...

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ ว่า จากการสำรวจ สภาวะทันตสุขภาพปี 2552 พบว่า เด็กอายุ 12 ปี เป็นโรคฟันผุ ร้อยละ 56 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.7 ซี่/คน และมีเด็กวัยเรียนที่ต้องขาดเรียน เพราะปวดฟันสูงถึง 515,000 คน / ปี สาเหตุหนึ่ง เกิดจากเด็กไทยกินขนมมากขึ้น โดยกินขนมวันละ 3-5 ครั้ง จ่ายค่าขนมเฉลี่ยวันละ 13 บาท พบว่า ขนมที่เด็กกินนั้น มีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนผสมถึงร้อยละ 80 อีกทั้ง การแปรงฟันยังไม่สะอาดเพียงพอที่จะป้องกันการเกิดโรคได้ 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องจาก เด็กกลุ่มนี้จะอยู่ในโรงเรียน จึงจำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมการมีสุขภาพในช่องปากที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2551-2552 กรมอนามัย จึงได้ปรับเปลี่ยนการประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2548-2550 เป็นการประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพขึ้น ซึ่งเป้าหมายหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้แต่ละโรงเรียนจับคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน สนับสนุนให้เด็กนักเรียนรู้จักการแปรงฟันตนเอง หลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ในโรงเรียนทุกวันโดยไม่ต้องเตือน สามารถแปรงฟันได้อย่างสะอาด ควบคุมการกินอาหาร และขนมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ พัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม และขนมถุงกรุบกรอบ ขณะนี้ มีโรงเรียนที่ชนะการประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพระดับเขต จำนวน 64 โรงเรียน

ผลสำรวจพบ เด็กไทย 56% เป็นโรคฟันผุ เนื่องจาก ติดน้ำอัดลม-ขนมกรุบกรอบ และมีเด็กต้องขาดเรียนเพราะปวดฟันสูงถึง 5 แสนคนต่อปี... 12 ก.พ. 2553 03:04 ไทยรัฐ