วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกษตรฯผ่านร่างยุทธศาสตร์แข่งขันกล้วยไม้ไทย

โดย

รมว.เกษตรฯผ่านร่างยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ.2554 – 2559 กำหนด 4 กลยุทธ์หลักหวังเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกจาก 2,800 ล้านในปี 51 เป็น 10,000 ล้านในปี 2559...

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีการพิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ดำเนินการ 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านตลาดส่งออก 2. กลยุทธ์ส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คุณภาพให้มีความหลากหลาย ด้านสายพันธุ์ 3. กลยุทธ์พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 4. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร เช่น สร้างศูนย์กลางให้บริการกล้วยไม้แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งทั้ง 4 กลยุทธ์ดังกล่าวจะใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 305 ล้านบาท เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้จาก 2,800 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 10,000 ล้านบาทในปี 2559.

รมว.เกษตรฯผ่านร่างยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ.2554 – 2559 กำหนด 4 กลยุทธ์หลักหวังเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการส่งออกจาก 2,800 ล้านในปี 51 เป็น 10,000 ล้านในปี 2559... 3 ก.พ. 2553 14:25 3 ก.พ. 2553 14:49 ไทยรัฐ