วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะชาวนาปลูกข้าวโพดนอกฤดูทำนา

โดย

สร้างอาชีพและรายได้ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ปลูกต้นข้าวโพดไปเลี้ยงสัตว์แทนใช้ฝักข้าวโพด เพราะหน้าแล้งขาดแคลนหญ้าเลี้ยงสัตว์...

นางสุวรรณี โพธิดี เกษตรกรบ้านเพียเภ้า ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้มาสร้างอาชีพและรายได้ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ด้วยการนำเมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาเพาะปลูกในที่นา และนำต้นข้าวโพดไปเลี้ยงสัตว์ แทนการขายฝักข้าวโพด ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเพียง 34 วัน ซึ่งการปลูกตัดต้นข้าวโพดขายสำหรับเลี้ยงสัตว์ ไม่มีความยุ่งยากและลงทุนน้อย พอโตได้ขนาดจึงทำการเก็บเกี่ยวนำมาขายสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 900 ถึง 1,000 บาท ในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรจะขาดแคลนหญ้าให้สัตว์เลี้ยง หลังจากเดือนเมษายน เข้าสู่ฤดูฝนก็จะทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพด เตรียมการทำนา ขณะที่เกษตรกรทั่วไปจะมีหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ตามปกติ

สร้างอาชีพและรายได้ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ปลูกต้นข้าวโพดไปเลี้ยงสัตว์แทนใช้ฝักข้าวโพด เพราะหน้าแล้งขาดแคลนหญ้าเลี้ยงสัตว์... 27 ม.ค. 2553 16:40 ไทยรัฐ