วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ้น“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”สิริรวมอายุ 102 ปี

โดย การศึกษา

ภาพ จาก เว็บไซต์ กัลยาณมิตร (www.kalyanamitra.org)

“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม มรณภาพอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ประกอบกับโรคชรา สิริรวมอายุ 102 ปี  ในหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน เตรียมเคลื่อนศพ 27 มกราคม...

การสูญเสียพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของคณะสงฆ์ไทยในครั้งนี้ เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 26 ม.ค. โดย พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า เมื่อคืนวันที่ 25 ม.ค. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม (วัดทอง) กรรมการมหาเถรสมาคม ได้มรณภาพลงอย่างสงบที่ห้องไอซียู ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต หลังจากที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์มาตั้งแต่ปี 2547 มาโดยตลอด ซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เข้ารับการรักษาด้วยโรคเบาหวาน โรคความดัน รวมทั้งโรคไต จนกระทั่งวันที่ 17 ธ.ค. 2552 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีอาการทรุดลงจึงต้องนำเข้ารับการรักษาที่ห้องไอซียูมา แต่เนื่องด้วยท่านอยู่ในวัยชรา ทางคณะแพทย์จึงไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ และมรณภาพในที่สุด สิริรวมอายุได้ 102 ปี

พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (สถาปนา) เลขานุการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ กล่าวว่า เวลา 09.30 น. วันที่ 27 ม.ค. คณะสงฆ์วัดสุวรรณาราม จะเคลื่อนศพสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ ไปตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลากาญจนาภิเษก วัดสุวรรณาราม หลังจากนั้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จะเปิดให้คณะศิษย์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมพิธีรดน้ำศพ เวลา 17.00 น. ประกอบพิธีพระราชทานสรงน้ำศพ และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยพิธีดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา 7 วัน พร้อมด้วยเครื่องประดับยศชั้นสมเด็จฯ และโกศไม้สิบสองพระราชทาน โดยคณะกรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูปจะเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพด้วย

สำหรับประวัติสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เกิดวันที่ 11 มี.ค. 2450 ที่บ้านมะขามเรียง ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2466 ได้มาอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม และได้บรรพชาเป็นสามเณรในปี 2467 พร้อมกับเริ่มเรียนนักธรรม ปี 2471 ได้อุปสมบทที่วัดบัวงาม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่ออุปสมบทแล้ว กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศนฯ ปี 2502 ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม และในปีเดียวกันได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นราชที่พระราชพุทธิญาณ ปี 2509 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณสุธี ปี 2515 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมที่ พระธรรมราชานุวัตร ปี 2521 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญญบัฏที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และในปี 2539 ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ผลงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นผู้ก่อตั้งสหภูมิอยุธยา ขึ้นเมื่อปี 2496 ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระพุทธญาณมุนี เพื่อสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี สามัญศึกษา และ อุดมศึกษา ที่กรุงเทพมหานคร โดยพระภิกษุ-สามเณร ซึ่งเป็นชาวอยุธยาทุกวัดที่มาสมัครเป็นสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานการรวมตัวกัน ของ "สหภูมิอยุธยา" ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือพระภิกษุ - สามเณร ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา และเป็นการให้คำปรึกษาสนับสนุนระดมทุนสร้างเสถียรภาพให้กับวงการพระพุทธศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้

 

 

“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม มรณภาพอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ประกอบกับโรคชรา สิริรวมอายุ 102 ปี ในหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน เตรียมเคลื่อนศพ 27 มกราคม... 26 ม.ค. 2553 16:20 ไทยรัฐ