วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลึงเยาวชนไทย ขายตัว-สวิงกิ้ง เอดส์-จิตมีปัญหา

ตะลึง! พม.เผยเยาวชนไทยเต็มใจขายตัว สวิ้งกิ้ง นอนชั่วคราวกับมีปัญหาทางจิตเพิ่มขึ้น สาวอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งท้องส่อพุ่ง เครื่องดื่มเหล้าปั่นมาแรง หลายหน่วยงานกำลังเร่งหาทางแก้ไข... 

เมื่อวันที่  5  ม.ค.  ที่โรงแรมแม็กซ์ นายอานัติ แย้มอยู่ ผอ.กลุ่มการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็ก (สท.) เปิดเผยถึง "สถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน" ว่า เยาวชน 32.4% มองการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งเป็นเรื่องปกติ การมีคู่นอนชั่วคราว รวมถึงการสวิงกิ้ง  การขายบริการทางเพศโดยเต็มใจมีจำนวนมากขึ้น ทั้งยังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า  20 ปี ที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น การดื่มเครื่อง ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในหมู่เด็กเยาวชนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเหล้าปั่น นอกจากนี้ ยังพบเด็กอายุ 6-18 ปี เกือบ 8 แสนคน มีปัญหาทางสุขภาพจิต ตั้งแต่วิตกจริต เครียดจนถึงคิดฆ่าตัวตาย น่าวิตกอย่างยิ่ง การใช้สารเสพติดก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกปี รวมไปถึงวัยรุ่นที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ก็มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยครอบครัวรวมถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกกระตุ้นเร้าให้วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น ทางป้องกันต้องเริ่มจากการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว สนับสนุนองค์กรชุมชนและการให้เด็กมีส่วนร่วมดูแลป้องกันปัญหาเยาวชน

ด้าน นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ที่ปรึกษาองค์การแพธ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 20,000 คนต่อปี ที่น่าห่วงคือพบเด็กเยาวชนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นโรคเอดส์มากขึ้น โดยข้อมูลจากศูนย์รับบริจาคโลหิตพบ 5 ใน 1,000 คน ที่มาบริจาคเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี ในจำนวนนี้มีกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วย รวมทั้งโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ สำรวจพบเยาวชนไทยใช้ถุงยางแค่ 50% และสอบตกเรื่องความรู้การมีเพศสัมพันธ์ และจากการที่องค์การแพธและเครือข่ายต่างๆ จัดโครงการเลิฟแคร์ "กล้ารัก กล้าเช็ก" โดยเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและบริการตรวจเช็กสุขภาพทางเพศแบบครบวงจรกับวัยรุ่น พบอัตราการติดเชื้อของวัยรุ่นในกรุงเทพฯที่อายุต่ำกว่า 25 ปี ติดเชื้อเอชไอวี 1.6% ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก

"ปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากการค้าสมัยใหม่ที่สื่อและกระตุ้น เด็กให้มีเพศสัมพันธ์กันง่ายและมากขึ้น ทั้งผ่านโทรศัพท์ มือถือ อินเตอร์เน็ต รวมถึงการที่เด็กในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยู่กันเป็นคู่มากขึ้น ทั้งยังมีทัศนคติเดิมๆ ที่คิดว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องของคนกลุ่มเสี่ยง  แต่จริงๆแล้ว เอชไอวีอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด" นพ.วัชระกล่าว

วันเดียวกัน นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน อายุ 6-11 ขวบ มีเด็กเข้าร่วมโครงการ 1,732 คน ผลการดำเนินงานพบว่า 4 อันดับปัญหาด้านอารมณ์ และจิตใจของเด็ก  ได้แก่ 1. ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน  2. ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว  3. ปัญหาสมาธิสั้น/ อยู่ไม่นิ่ง และ 4. ปัญหาด้านอารมณ์ ซึ่งกรมสุขภาพจิต ได้ให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรมผ่านศูนย์การเรียนรู้ ผลปรากฏว่าเด็กดีขึ้น มีปัญหาลดลง

นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตยังได้ร่วมกับ สสส. พัฒนาเครื่องมือวัดต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรียน และดำเนินการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจของเด็ก  เพื่อหาแนวทางพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์  (EQ)  ได้อย่างตรงจุด  โดยการสำรวจเด็กวัยเรียน จำนวน 1,080 คน ใน 4 ภาค 9 จังหวัด ผลการสำรวจพบว่า เด็กไทยมีความเข้มแข็งภายในตนเอง ด้านคุณค่าของตน ร้อยละ 92.0 ด้านสติปัญญาการเรียนรู้ ร้อยละ 67.8 ส่วนปัจจัยเสริมความเข้มแข็งของเด็กจากภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว ร้อยละ 61.5 จากเพื่อนและโรงเรียน ร้อยละ 58.6 และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเพียงร้อยละ 54.5

ขณะที่ พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นปัญหาที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการดำเนินชีวิตทางสังคม ของเด็ก หากเด็กไม่สามารถเข้าไปรวมกลุ่มเพื่อนที่จะร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ จะทำให้เกิดความ เครียดจนหันเหไปอยู่กับกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับสังคม.

ตะลึง! พม.เผยเยาวชนไทยเต็มใจขายตัว สวิ้งกิ้ง นอนชั่วคราวกับมีปัญหาทางจิตเพิ่มขึ้น สาวอายุต่ำกว่า 20 ปีตั้งท้องส่อพุ่ง เครื่องดื่มเหล้าปั่นมาแรง หลายหน่วยงานกำลังเร่งหาทางแก้ไข... 6 ม.ค. 2553 14:10 ไทยรัฐ