วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน ร.ร. อย่าทำโทษนักเรียนกลางแดด

เตือนโรงเรียนอย่าทำโทษนักเรียนกลางแดดพร้อมงดให้เด็กทำกิจกรรมตั้งแต่ 10.00 - 15.00 น. แม้ในช่วงนี้บางพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็น เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและสายตา ...

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สภาพอากาศของประเทศไทยขณะนี้ ยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศหนาวเย็นของประเทศจีนที่พัดลงมาทำให้ในหลายพื้นที่ความหนาวเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนทางภาคกลางอุณหภูมิจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างฉับพลัน เย็นและร้อนสลับกันไปเป็นระลอกๆ ต่อเนื่องกันไปอีก 1-2 เดือนข้างหน้า ก่อนอุณหภูมิจะค่อยๆ สูงขึ้นเพื่อเข้าสู่ฤดูร้อนต่อไป 

นายอานนท์ กล่าวต่อว่า นอกจากสภาพอากาศโดยทั่วไปที่จะรับรู้ได้ถึงมวลอากาศเย็นดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าในช่วงฤดูหนาวมักจะมีแสงแดดที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าแสงแดดในฤดูกาลอื่น

ทั้งนี้เนื่องจาก มีลมพัดมาจากทางตอนใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลมทะเลที่ไม่มีฝุ่น ทำให้รู้สึกว่าแสงแดดในช่วงกลางวันมีความร้อนกว่าปกติ ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนได้ เนื่องจากร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ประกอบกับอากาศเปลี่ยนไปมาอย่างฉับพลัน ทำให้มีโอกาสที่ร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ และเด็ก ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วย เช่น โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

ทั้งนี้“สำหรับโรงเรียนที่นิยมให้เด็กๆ เข้าแถวกลางแดดในตอนเช้าก็ควรจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง และไม่ควรทำกิจกรรมกลางแสงแดดในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 - 15.00 น.เนื่องจากจะเป็นช่วงที่แสงแดดรุนแรงที่สุด ทางที่ดีควรหากิจกรรมออกกำลังกายในที่ร่มให้เด็กทำจะดีกว่า ที่สำคัญอย่าลงโทษเด็กให้ยืนกลางแดดเป็นเวลานานแม้ว่าสภาพอากาศในบางพื้นที่จะหนาวเย็นก็ตามเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อสายตา และสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กๆ ได้” นายอานนท์กล่าว

เตือนโรงเรียนอย่าทำโทษนักเรียนกลางแดดพร้อมงดให้เด็กทำกิจกรรมตั้งแต่ 10.00 - 15.00 น. แม้ในช่วงนี้บางพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็น เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและสายตา ... 1 ธ.ค. 2552 21:09 1 ธ.ค. 2552 21:15 ไทยรัฐ