วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บูมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวัน นักเรียน

โดย

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 ใน 300 แห่งทั่วประเทศ.. 

นายสุปรี เป้าสิงห์สวย ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท กล่าวถึงโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็น 1 ใน 300 แห่งทั่วประเทศว่า รูปแบบโครงการมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเลี้ยงไก่ไข่ โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทเข้ามาดูแลโครงการ ขณะที่ซีพีเอฟเป็นผู้สนับสนุนแม่พันธุ์ไก่ไข่จำนวน 100 ตัวสำหรับรุ่นแรก มีระยะการออกไข่ 14 เดือน เฉลี่ยวันละประมาณ 80 ฟอง และสนับสนุนอาหารสัตว์ ซึ่งเฉลี่ยการกินอยู่ที่ 40 กิโลกรัม/ตัว/รุ่น รวมทั้งจัดการอบรมปฐมนิเทศให้ความรู้ คำแนะนำ การเลี้ยงแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 1 ใน 300 แห่งทั่วประเทศ.. 13 พ.ย. 2552 10:35 13 พ.ย. 2552 11:01 ไทยรัฐ