วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร้อง "เทพลีลา" รีดผู้ปกครองบีบระดมทรัพยากร

ผู้ปกครองร้องเรียน "ไทยรัฐ" ว่าโรงเรียนเทพลีลา ย่านบางกะปิ ส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองประชุม ในวันที่ 8 พ.ย. พร้อมระบุว่ามีนโยบายระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา...

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ได้มีผู้ปกครองร้องเรียนมายัง "ไทยรัฐ" ว่าโรงเรียนเทพลีลา ย่านบางกะปิ ส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองประชุม ในวันที่ 8 พ.ย.นี้ พร้อมระบุว่ามีนโยบายระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองให้ชำระเงินตามโครงการ ในภาคเรียนที่ 2/2552 จำนวน 1,400 บาท ทั้งๆที่การระดมทรัพยากรน่าจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องนี้ไปยัง ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการชี้แจงว่า การระดมทรัพยากรสามารถทำได้ แต่โรงเรียนต้องมีโครงการที่ชัดเจน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รวมทั้งต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครอง ซึ่งตนจะสั่งตรวจสอบว่าเป็นอย่างไร หากมีการทำผิดระเบียบก็คงต้องสั่งระงับและคืนเงินให้กับผู้ปกครอง  

ด้านนายภักดี คงดำ ผอ.โรงเรียนเทพลีลา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการระดมทรัพยากรปกติ ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว  ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาและ สพท.แล้ว โดยเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน อาทิ การสอนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม การสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างประเทศ  ตามโครงการกำหนดไว้ 3,600 บาท เก็บเมื่อเทอม 1 จำนวน 2,200 บาท และเทอม 2 อีก 1,400 บาท ทางโรงเรียนพร้อมให้ตรวจสอบ ส่วนที่มองว่าการระดมทรัพยากรน่าจะเป็นไปด้วยความสมัครใจนั้น หากผู้ปกครองไม่สามารถจ่ายได้ทางโรงเรียนก็ยกเว้นให้  เมื่อเทอมที่แล้วยกเว้นไป 200 คน จากนักเรียนทั้งหมด 2,200 คน.

ผู้ปกครองร้องเรียน "ไทยรัฐ" ว่าโรงเรียนเทพลีลา ย่านบางกะปิ ส่งหนังสือเชิญผู้ปกครองประชุม ในวันที่ 8 พ.ย. พร้อมระบุว่ามีนโยบายระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา... 6 พ.ย. 2552 03:09 ไทยรัฐ