วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักเรียน ม.6 แคลงใจ แห่ขอดูกระดาษสอบโอเน็ต

สทศ.สรุปตัวเลขนักเรียนชั้น ม.6 ขอดูกระดาษคำตอบสอบโอเน็ต 105 คน เตรียมให้ดูกระดาษ วันที่ 9 เม.ย.57 นี้...

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.57 รศ. ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า หลังจากที่ สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 มี.ค.57 ซึ่ง สทศ.ได้เปิดให้บริการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 มี.ค.57 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ทั้งหมด 105 คน แบ่งออกเป็นรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย 23 คน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42 คน วิชาภาษาอังกฤษ 54 คน วิชาคณิตศาสตร์ 88 คน วิชาวิทยาศาสตร์ 40 คน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 18 คน วิชาศิลปะ 22 คน และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 คน

ทั้งนี้ สทศ.จะให้ดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 56 ได้ในวันที่ 9 เม.ย. 57 โดยนักเรียนต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันดูกระดาษคำตอบ O-NET ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จรับเงิน บัตรนัดเวลาในการดูกระดาษคำตอบ โดยในกรณีมอบผู้แทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ, บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและของผู้แทน อย่างไรก็ตาม หากไม่มาตามวันเวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ จะถือว่าสละสิทธิ์.

สทศ.สรุปตัวเลขนักเรียนชั้น ม.6 ขอดูกระดาษคำตอบสอบโอเน็ต 105 คน เตรียมให้ดูกระดาษ วันที่ 9 เม.ย.57 นี้... 31 มี.ค. 2557 15:22 1 เม.ย. 2557 05:51 ไทยรัฐ