วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.ศรีปทุมมอบทุน 'สื่อมวลชน'

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครคัดเลือกมอบทุนการศึกษา ให้สื่อมวลชนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 ฟรีตลอดหลักสูตรมูลค่า 180,000 บาท...

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรด้านสื่อมวลชน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพิ่มมอบทุนการศึกษาให้แก่สื่อมวลชนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับสิทธิ์ ในการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร มูลค่าประมาณ 180,000 บาท รวมถึง Internet Account (ยกเว้น ค่าตำราเรียน ค่าประกันของเสียหาย ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้ได้รับทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)

ทั้งนี้ การรับสมัครคัดเลือกมอบทุนการศึกษาให้แก่สื่อมวลชน จะมีกำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 สามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 1 เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900 .

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครคัดเลือกมอบทุนการศึกษา ให้สื่อมวลชนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 ฟรีตลอดหลักสูตรมูลค่า 180,000 บาท... 31 มี.ค. 2557 09:52 31 มี.ค. 2557 11:12 ไทยรัฐ