วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยชื่อ ร.ร.กรุงเทพฯรับ ม.4 เพิ่ม

เผยรายชื่อโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร รับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 เพิ่ม หวังช่วยนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้...

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2557 ว่า ในปีนี้ สพฐ.ได้เตรียมการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ โดยได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 293 แห่งทั่วประเทศ ประกาศจำนวนรับนักเรียนให้สังคมได้ทราบ และเริ่มกระบวนการรับนักเรียนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม โดย สพฐ.ได้เปิดศูนย์ เพื่อดูแลเรื่องการรับนักเรียนเป็นการเฉพาะไว้ที่สำนักนโยบายและแผน ดังนั้น หากเด็กคนใดที่มีปัญหาก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ ซึ่ง สพฐ.พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ทุกเรื่อง เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีที่เรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนการรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครใน สพม.เขต 1 และ สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร ที่รับเพิ่มและได้แจ้งมายัง สพฐ. มีดังนี้ 1.สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รับเพิ่มจาก ม.3 เดิม จำนวน 122 คน ร.ร.ราชวินิตมัธยม รับเพิ่ม 90 คน ร.ร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 70 คน ร.ร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 165 คน ร.ร.ศึกษานารี 70 คน ร.ร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 130 คน ร.ร.โพธิสารพิทยากร 80 คน ร.ร.วัดราชโอรส 202 คน ร.ร.ทวีธาภิเศก 113 คน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี 156 คน ร.ร.ศึกษานารีวิทยา 150 คน ร.ร.วัดนวลนรดิศ 180 คน ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 66 คน ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม 40 คน และ ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 112 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล 120 คน ร.ร.ปัญญาวรคุณ 96 คน ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย 178 คน ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ 52 คน ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม 72 คน ร.ร.โยธินบูรณะ 142 คน ร.ร.มัธยมวัดนายโรง 45 คน ร.ร.สตรีวิทยา 30 คน ร.ร.สตรีวัดระฆัง 56 คน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 50 คน ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 80 คน ร.ร.เทพศิรินทร์ 80 คน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 172 คน

ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 81 คน ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม 108 คน ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ 70 คน ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม 60 คน ร.ร.วัดน้อยนพคุณ 60 คน ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 77 คน ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 40 คน ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ 56 คน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 115 คน ร.ร.โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 80 คน ร.ร.วัดบวรนิเวศ 80 คน ร.ร.วัดสังเวช 70 คน ร.ร.แจงร้อนวิทยา 15 คน ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม 80 คน ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคมรัชคลาภิเษก 20 คน ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน 40 คน ร.ร.วัดสระเกศ 26 คน ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 70 คน ร.ร.มักกะสันพิทยา 104 คน ร.ร.สวนอนันต์

80 คน ร.ร.วัดอินทาราม 40 คน ร.ร.วัดดาวคนอง 60 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 40 คน ร.ร.วัดพุทธบูชา 64 คน ร.ร.วัดรางบัว 150 คน ร.ร.ทวีธาภิเศก 2 80 คน ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 30 คน ร.ร.วัดราชบพิธ 80 คน ร.ร.วัดบวรมงคล 60 คน ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) 91 คน ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร 100 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 1,480 คน ร.ร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 40 คน ร.ร.วัดราชาธิวาส 60 คน ร.ร.วิมุตยารามพิทยากร 40 คน ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย 74 คน และ ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 80 คน

2. สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 48 คน ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 130 คน ร.ร.เจ้าพระยาวิทยาคม 40 คน ร.ร.ดอนเมือง–จาตุรจินดา 80 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 48 คน ร.ร.นนทรีวิทยา 56 คน ร.ร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ 71 คน ร.ร.ปทุมคงคา 116 คน ร.ร.พุทธจักรวิทยา 77 คน ร.ร.พรตพิทยพยัต 132 คน ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย 155 คน ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง 48 คน ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง 40 คน ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก 120 คน ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม 64 คน ร.ร.รัตนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 56 คน ร.ร.รัตนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 56 คน ร.ร.ราชดำริ 80 คน ร.ร.ราชวินิตบางเขน 96 คน ร.ร.ฤทธิยวรรณาลัย 2 55 คน ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม 10 คน ร.ร.ศรีพฤฒา 80 คน ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 88 คน ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 60 คน

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับเพิ่มห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 36 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ฯ 36 คน ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รับเพิ่มโครงการเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 30 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับเพิ่มโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) 40 คน

ร.ร.นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับเพิ่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ 36 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รับเพิ่มห้องเรียนอีพี 72 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 36 คน ร.ร.ปทุมคงคา รับเพิ่มห้องเรียน IEP 36 คน ร.ร.พรตพิทยพยัต รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.ฤทธิย– วรรณาลัย รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 40 คน ร.ร.ฤทธิยวรรณาลัย 2 รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน

ร.ร.วชิรธรรมสาธิต รับเพิ่มห้องเรียนพิเศษไอซีที 36 คน ร.ร.วัดสุทธิวราราม รับเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ 80 คน ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 36 คน ร.ร.สตรีวิทยา 2 รับเพิ่มโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 72 คน, ห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.สิริรัตนาธร รับเพิ่มโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP 72 คน ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี รับเพิ่มโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP 108 คน ห้องเรียนวิทย์ 31 คน ร.ร.หอวัง รับเพิ่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ 72 คน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ 36 คน ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) รับเพิ่มห้องเรียนวิทย์ 36 คน และ ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ รับเพิ่มโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP 36 คน.

เผยรายชื่อโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร รับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2557 เพิ่ม หวังช่วยนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงได้... 18 ก.พ. 2557 23:54 ไทยรัฐ