วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เคล็ดลับชาวนาต้นแบบ ต้นทุนต่ำ..ผลผลิตสูง

“การทำนาที่ผ่านมาเราจะเน้นทำแต่ “ข้าวตลาด” ปลูกได้เท่าไรส่งขายให้กับโรงสีหมด ไม่ได้เปลี่ยนพันธุ์ข้าวมานาน เพราะกลัวเรื่องพันธุ์ปน ทำให้นา 13 ไร่ ได้ข้าวแค่ 9 ตัน กระทั่งมีโครงการเฟ้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบของกรมการข้าว บริษัทฟาร์ม แชนแนล และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เลยมาคิดว่า ถ้าหมู่บ้านเราร่วมโครงการนี้ นอกจากขายข้าวได้ราคา ยังยกระดับอาชีพชาวนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ”

นายสถิตย์ กันทวงศ์ ประธานชุมชนสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย เจ้าของตำแหน่งแชมป์ ชุมชนชาวนาต้นแบบ ครั้งแรกของประเทศไทย บอกถึงเทคนิคการผลิตข้าวเมล็ดพันธุ์...เริ่มแรกต้องปราบวัชพืชก่อน โดยใช้จุลินทรีย์จากหน่อกล้วยสลายตอซัง ห้ามใช้วิธีเผาตอซังเด็ดขาดเพราะทำให้ความสมบูรณ์ของดินเสื่อมโทรมง่าย

หลังจากนั้นไถหน้าดินทิ้งไว้ 14-21 วัน เพื่อตากดินให้แห้ง ร่วนซุย ปล่อยน้ำขัง ใช้โรตารี่ปั่นหน้าดิน ล่อให้วัชพืชทั้งดอกหญ้า ข้าวดีด ข้าวเด้งงอกทิ้งไว้อีก 14 วัน ไถหน้าดินอีกครั้ง ถ้าทำนาปรังจะใช้วิธีหว่าน ส่วนนาปีใช้วิธีดำ หากนาแปลงไหนเป็นที่นาดอน ต้องใช้วิธีหว่านด้วยเช่นกัน เพราะน้ำมีจำกัด


ส่วนการดูแลรักษา หลังต้นกล้างอก 15 วัน ต้องหมั่นตรวจดูสภาพความสมบูรณ์ของแปลงกล้า เพราะเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคและแมลง ที่จะมากัดกินต้นกล้าวัยอ่อน รอจนกระทั่งต้นกล้าอายุ 20 วัน จึงใส่ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์ หรือน้ำหมัก ห้ามใส่ปุ๋ยยูเรียเพราะจะทำให้ดินร้อน ต้นกล้าตายง่าย

แต่การจะผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายเพื่อส่งต่อให้เกษตรกรนำไปปลูก ประธานชุมชนสันมะเค็ด แนะเคล็ดลับสำคัญ...ต้องกำจัดข้าวเรื้อ (ข้าวดีด ข้าวเด้ง) ในแปลงออกให้หมด

วิธีกำจัดทำได้ 3 วิธี คือ 1.ดูสีต้นกล้าจะแตกต่างกัน วิธีนี้ชาวนาทั่วไปจะทำได้ยากต้องใช้ความชำนาญจริงๆ 2.กำจัดโดยดูต้นข้าวที่ออกรวงก่อนจะแห้งเหี่ยวเร็ว ให้ถอนทิ้งออกไปเพราะนั้นคือข้าวดีดข้าวเด้งที่งอกปนมา 3.สังเกตดูต้นข้าวที่ออกรวงทีหลัง นี่ก็เป็นข้าวดีดข้าวเด้งที่มาปนกัน พบเห็นเมื่อไรให้ถอนทิ้งทันที

วันนี้แม้ชาวนาในชุมชนสันมะเค็ดจะต้องเหนื่อยทำงานหนักกว่าเก่า แต่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตถือว่าคุ้ม เพราะเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงนา จากกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GAP นอกจากได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการชุมชนชาวนาต้นแบบ ผลผลิตทั้งหมดยังขายได้ราคาดีกว่าส่งเข้าโครงการประชานิยม แถมต้นทุนยังต่ำ จากไร่ละ 5-7 พันบาท เหลือแค่ 3-4 พันบาทต่อไร่ เพราะไม่ต้องซื้อปุ๋ยยา แต่ได้ผลผลิตเพิ่มจากเดิมไร่ละ 690 กก. เป็น 923 กก.ต่อไร่

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว บอกว่า ชุมชนต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่กรมการข้าววางไว้ในปีนี้ นอกจากเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาที่ดีกว่าส่งเข้าโรงสี เกษตรกรเหล่านี้ได้รับการเรียนรู้วิธีการทำนาตามหลักวิชาการ และมุ่งหวังที่จะพัฒนาการผลิต การลดต้นทุน เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด ชุมชนมีโอกาสร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันวางแผน เป็นสิ่งที่ชาวนาทุกวันนี้ห่างเหินกันไปนาน.

เพ็ญพิชญา เตียว

“การทำนาที่ผ่านมาเราจะเน้นทำแต่ “ข้าวตลาด” ปลูกได้เท่าไรส่งขายให้กับโรงสีหมด ไม่ได้เปลี่ยนพันธุ์ข้าวมานาน เพราะกลัวเรื่องพันธุ์ปน ทำให้นา 13 ไร่ ได้ข้าวแค่ 9 ตัน กระทั่งมีโครงการเฟ้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบของกรมการข้าว บริษัทฟาร์ม แชนแนล และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เลยมาคิดว่า ถ้าหมู่บ้านเราร่วมโครงการนี้ นอกจากขายข้าวได้ราคา ยังยกระดับอาชีพชาวนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ”... 24 ธ.ค. 2556 12:30 ไทยรัฐ