บริการข่าวไทยรัฐ

'สสจ.เชียงใหม่'ตรวจกระเช้าปีใหม่ สุ่มพบไม่มี อย.10แห่ง

"สสจ.เชียงใหม่" ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ตามห้าง ไม่พบใส่เหล้า เจอแต่วันหมดอายุไม่ตรงกับที่ติดโชว์ และไม่มี อย. จำนวน 10 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ถูกต้อง ไม่มีการปนเปื้อน...

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 56 นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจกระเช้าของขวัญ ทั้งราคา วันผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ระบุในกระเช้าว่ามีตรงตามที่ระบุหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

นพ.ไพศาล กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดทำแผนและออกตรวจห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งสิ้น 17 แห่ง ระหว่างวันที่ 6-23 ธ.ค. โดยบูรณาการออกตรวจร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลพื้นที่เขตที่ตั้งของห้างฯ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนแกนนำ เครือข่าย อย.น้อย

ทั้งนี้ การตรวจสอบได้สุ่มตรวจห้างแห่งละ 3 กระเช้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง ในพื้นที่แบ่งให้เช่า รวมทั้งการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจสารปนเปื้อนและอาหารปรุงสุก พร้อมบริโภค เพื่อตรวจหาจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรค และขอความร่วมมือร้านค้า จัดกระเช้าของขวัญที่ไม่ผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หากพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกระเช้าของขวัญ จะทำการตักเตือน จนถึงขั้นทั้งจำและปรับ


สำหรับผลการตรวจสอบ พบการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ส่วนการตรวจสอบปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารทั้งสิ้น 169 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนใดๆ โดยผลการตรวจกระเช้าของขวัญตั้งแต่วันที่ 6-18 ธ.ค. จำนวน 14 แห่ง ไม่พบห้างใดบรรจุเหล้า หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีบางห้างสรรพสินค้า จัดโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ จึงแนะนำและตักเตือน

ส่วนกระเช้าปลอดภัยตามมาตรฐาน อย. พบว่าวันหมดอายุของสินค้าในกระเช้า ไม่ตรงกับรายการแสดงวันหมดอายุที่ติดโชว์ไว้ และเจอสินค้าที่วางจำหน่ายบนชั้นไม่มีเลขที่ อย. จำนวน 10 แห่ง สารปนเปื้อน 8 ชนิด บอแร็กซ์ สารฟอกขาว สารกันรา ฟอร์มาลีน ย่าฆ่าแมลง น้ำมันทอดซ้ำ สารเร่งเนื้อแดง พบ เพียง 1 รายที่มีสารโพลาร์ฯ เกินมาตรฐาน ส่วนการตรวจจุลินทรีย์ในมือผู้ประกอบจำหน่ายอาหาร อุปกรณ์และตัวอาหาร ไม่พบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ 81% ในพื้นที่แบ่งเช่า มีการแสดงฉลากถูกต้อง 98% ฉลากยาถูกต้อง 96% เครื่องสำอางถูกต้อง 94%.