วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำเลนส์สัมผัส ปราบโรคต้อหิน

นักวิจัยของคณะจักษุแพทย์ โรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ด และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตต์ของสหรัฐฯ ช่วยกันพัฒนาเลนส์สัมผัสที่สามารถช่วยปล่อยยาแก้โรคต้อหินเข้าไปในลูกนัยน์ตา รักษาโรคต้อที่ทำให้ตาบอดอย่างไม่อาจหายได้

เลนส์คอนแทคนี้ จะคอยจ่ายยาลาตาโนปรอสท์ อันเป็นยารักษาต้อหินเข้าลูกตาอย่างไม่ให้ขาดสาย

นักวิจัยผู้หนึ่งกล่าวว่า “ปกติการใช้ยาหยอดกับคนไข้โรคต้อหิน จะไม่ค่อยให้ผลดีนัก แต่ด้วยเลนส์ที่ออกแบบใหม่นี้ สร้างขึ้นเพื่อมุ่งรักษาโรคต้อหินโดยเฉพาะ และยังจะใช้เป็นวิธีการจ่ายยาให้กับโรคตาอื่นๆได้อีกด้วย”

ตัวเลนส์ทำด้วยวัสดุ ซึ่งองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุมัติให้ใช้กับตาได้แล้ว.

นักวิจัยของคณะจักษุแพทย์ โรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ด และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตต์ของสหรัฐฯ ช่วยกันพัฒนาเลนส์สัมผัสที่สามารถช่วยปล่อยยาแก้โรคต้อหินเข้าไปในลูกนัยน์ตา รักษาโรคต้อที่ทำให้ตาบอดอย่างไม่อาจหายได้ ... 12 ธ.ค. 2556 14:21 12 ธ.ค. 2556 15:02 ไทยรัฐ