วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รายชื่อมหาวิทยาลัยปิดเรียนเพิ่ม 3-4 ธ.ค.

หลายมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศหยุดการเรียนการสอน และปิดทำการเพิ่มอีก 2 วัน ในวันที่ 3-4 ธ.ค.นี้...

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำการเพิ่มอีก 2 วัน ในวันที่ 3-4 ธ.ค. ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกศูนย์การศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉพาะวิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวิทยาเขต ยกเว้นโรงพยาบาลในสังกัดเปิดให้บริการตามปกติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ส่วนคลินิกทันตกรรม และโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ ปิดให้บริการ วันที่ 3 – 5 ธ.ค. แต่จะเปิดให้บริการเฉพาะคลินิกฉุกเฉินในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก, มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาคารพญาไท ปิดวันที่ 3-5 ธ.ค. ขณะที่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ปิดถึงวันที่ 3 ธ.ค.