วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมศ.ประเมินคุณภาพอุดมฯ รอบสาม

สมศ.  เห็นชอบให้ปรับกระบวนการบริหารจัดการการประเมินอภิมานรายงานการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเห็นชอบกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม..  

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รก.ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ได้เห็นชอบให้ปรับกระบวนการบริหารจัดการการประเมินอภิมานรายงานการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ สมศ.เป็นผู้บริหารจัดการ หลังจากที่ สมศ.ได้เคยปรับกระบวนการประเมินไปแล้ว โดยให้หน่วยประเมินติดต่อกับบริษัทประเมินโดยตรง แต่พบว่าเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพไม่ดีขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับใหม่อีกครั้ง พร้อมกันนี้ยังได้กระจายอำนาจการบริหารของ สมศ.ไปยังส่วนภูมิภาค โดยให้ศูนย์เครือข่ายในแต่ละภูมิภาครับรายงานจากหน่วยประเมิน ดังนี้ ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่วน กทม. ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ให้ สมศ.เป็นผู้ดำเนินการ  

รก.ผอ.สมศ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม โดยแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มสถาบัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แต่เพิ่มกลุ่มย่อยตามพันธกิจอีก 2 กลุ่มและให้มีการประเมินศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง คณะวิชา วิทยาเขตและสถาบันในภาพรวมด้วย ทั้งนี้ สมศ. จะทดลองประเมินนำร่องสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ทั้ง 5 กลุ่ม กลุ่มละ 1 แห่ง เพื่อทดลองระบบที่วางไว้และนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดย สมศ.จะส่งหนังสือไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันในการประเมินรอบสามและแจ้งให้ สมศ.ทราบภายในเดือน ต.ค.นี้ เพื่อเริ่มทดลองประเมินนำร่อง ภายในเดือน พ.ย.-ธ.ค.  ก่อนปรับปรุงและนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในปี 2554.

สมศ. เห็นชอบให้ปรับกระบวนการบริหารจัดการการประเมินอภิมานรายงานการประเมินการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเห็นชอบกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม.. 10 ต.ค. 2552 03:06 10 ต.ค. 2552 03:07 ไทยรัฐ