วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ครูหยุย' วอนช่วยเด็กต่างชาติ เหยื่อค้ามนุษย์ เนื่องในวัน 'สิทธิเด็กสากล'

เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก รับ ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ในการทำตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล วอนทุกฝ่ายช่วยเด็กต่างชาติ เหยื่อการค้ามนุษย์ที่ไหลเข้ามาในไทย...

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 56 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และอดีต ส.ว. กล่าวถึงวันสิทธิเด็กสากล (Universal Children’s Day) ที่ตรงกับวันที่ 20 พ.ย. ของทุกปีกับไทยรัฐออนไลน์ว่า หลังจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) และให้ทุกประเทศทั่วโลก ได้ลงสัตยาบันร่วมกัน และนำไปใช้ โดยอนุสัญญาดังกล่าว มุ่งเน้นให้ทุกคนในโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ คือ ประการแรก เรื่องสิทธิที่เด็กทุกคนเกิดมาต้องมีชีวิตอยู่รอด หรือไม่ตาย ซึ่งข้อนี้ประเทศไทยผ่านพ้นมานานแล้ว แต่อาจจะต้องไปมองถึงไทย ที่มาคลอดในไทย ส่วนข้อที่สอง เป็นเรื่องสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ เช่น หนีออกจากบ้าน ซึ่งไทยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ยังไม่น่าพอใจในบางเรื่อง โดยเฉพาะกรณีที่เด็กไทยตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายยาเสพติด ขณะที่เด็กต่างชาติตกเป็นเครื่องมือของขบวนการขอทานด้วย

"เรื่องที่สาม เป็นสิทธิในการปกป้องคุ้มครองเด็ก เช่น การไม่นำเด็กไปเป็นทหาร หรือค้าประเวณี ซึ่งประเทศไทยก็ทำได้ดี แต่ก็มีเรื่องความรุนแรงในครอบครัวจากการทุบตี รวมถึงการลงโทษของครูในโรงเรียนด้วย ส่วนเรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องของสิทธิการมีส่วมร่วม ซึ่งเรื่องนี้ไทยทำได้ค่อนข้างดี เนื่องจากมีการตั้งสภาเด็กขึ้น แต่ก็ยังมีจุดอ่อนเรื่องการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาล" นายวัลลภ กล่าว

เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก กล่าวสรุปว่า ถ้าดูจากมาตรการสากลของเด็กไทย ถือว่าประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี แต่การที่เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 เด็กอาจต้องได้รับการดูแลมากกว่านี้ เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่พัฒนาน้อยกว่าประเทศไทย ลูกหลานของประเทศเหล่านั้น จึงไหลเข้ามาเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี ขอทาน ไทยเราอาจต้องดูแลเด็กทุกคนในผืนแผ่นดินไทย เพราะเด็กเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เช่นกัน เราจึงต้องปกป้อง ถึงแม้จะได้ไม่เท่าเด็กไทยก็ตาม.

เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก รับ ประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ในการทำตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล วอนทุกฝ่ายช่วยเด็กต่างชาติ เหยื่อการค้ามนุษย์ที่ไหลเข้ามาในไทย... 20 พ.ย. 2556 10:50 ไทยรัฐ