วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชดเชยยางพารา คืบหน้าแค่35%

เร่ง สกย.ทุกจังหวัด ระดมทีมทำงานแก้ปัญหาราคายางตามนโยบายรัฐ นำเทคโนโลยีช่วยติดตามและแก้ไขการดำเนินงานในพื้นที่ ย้ำมั่นใจตรวจสอบพื้นที่ทันตามกรอบดีเดย์ 30 พ.ย.นี้

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางไปถึงวันที่ 30 พ.ย.56 แต่ สกย.ในพื้นที่จังหวัดใดสามารถดำเนินการให้เสร็จในวันที่ 15 พ.ย.56 นี้ จะเป็นการดีในการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสรุปว่า โครงการแก้ปัญหายางทั้งระบบปี 2557 มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 1,193,332 ราย จาก 69 จังหวัดทั่วประเทศที่ปลูกยางพารา และบันทึกในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว 990,735 ครัวเรือน โดยเกษตรกรมีข้อมูลไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ของโครงการที่รัฐบาลกำหนด 299,428 ครัวเรือน ที่เหลืออีก 691,307 ครัวเรือน เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และกำลังดำเนินการส่งข้อมูลนี้ให้กับคณะกรรมการระดับตำบลเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการเปิดกรีดยางจริง 564,709 ครัวเรือน

และผลการตรวจสอบข้อมูลการลงพื้นที่ของ สกย.ทั้ง 69 จังหวัด ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ 35.19 ของจำนวนรายชื่อที่ขึ้นทะเบียน แต่ข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่ได้มีการส่งไปยังเกษตรอำเภอ/จังหวัด เพื่อส่งต่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพราะยังขาดความสมบูรณ์ ของเอกสาร เช่น การรับรองจากคณะกรรมการระดับตำบล หรือเกษตรกรบางรายยังไม่ได้เซ็นชื่อรับรอง ทำให้ได้รับใบรับรองตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมฯ รายงานเพียง 30,058 ครัวเรือน และในจำนวนนี้ได้ให้ความช่วยเหลือโดยเป็นเงินช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต จำนวน  23,665  ครัวเรือน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 578 ล้านบาทเศษ

ส่วนที่ล่าช้าเป็นพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และเบตง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาความไม่สงบ.

เร่ง สกย.ทุกจังหวัด ระดมทีมทำงานแก้ปัญหาราคายางตามนโยบายรัฐ นำเทคโนโลยีช่วยติดตามและแก้ไขการดำเนินงานในพื้นที่ ย้ำมั่นใจตรวจสอบพื้นที่ทันตามกรอบดีเดย์ 30 พ.ย.นี้... 11 พ.ย. 2556 12:45 11 พ.ย. 2556 12:49 ไทยรัฐ