วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แฉความรุนแรงพุ่ง ครอบครัวล่มสลาย ทุก20วินาทีเด็กสตรีถูกทำร้าย

พม.เผยความรุนแรงพุ่ง ครอบครัวล่มสลาย เฉลี่ยทุก 20 วินาที เด็กสตรีถูกทำร้าย หนุนพลังเยาวชนร่วมยุติปัญหา...

นางปวีณา หงสกุล รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องพลังเยาวชน “หยุด” การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวว่า จากการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือ OSCC ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.2556 จนถึงปัจจุบันพบว่ามีผู้ที่ร้องเรียนเข้ามา 10,847 ราย เป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว 758 ราย ท้องไม่พร้อม 169 ราย ค้ามนุษย์ 110 ราย และค้าแรงงานเด็ก 34 ราย นอกจากนี้ ยังมีร้องเรียนมาที่มูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 6,195 ราย เฉลี่ยแล้วมีผู้ร้องเรียนวันละ 30 ราย ครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว สะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวขณะนี้ค่อนข้างเหลวแหลก สถาบันครอบครัวเกือบล่มสลาย ทุกภาคส่วนต้องร่วมแก้ปัญหา เริ่มจากเยาวชนควรมีส่วนร่วม มีบทบาทในการเรียนรู้เพื่อสามารถป้องกันตนเอง

ด้านนางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า จากข้อมูลศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าตั้งแต่ปี 2550-2556 มีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรงและเข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล 117,506 ราย เฉลี่ยปีละ 23,501 ราย หรือก่อเหตุทุก 20 วินาที เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของ พม.กับ สธ.พบว่าการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า รากเหง้าความรุนแรงอยู่ในระบบคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคน และจะเบ่งบานเมื่อมีอำนาจ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันดูแลระบบคิดและจิตวิญญาณทั้งภายในและภายนอก มิติทางสังคมที่เป็นรูปธรรมที่จะยืนหยัดต่อต้านความรุนแรงคือกฎหมาย ซึ่งสังคมไทยได้ออกแบบกฎหมายที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ จึงอยู่ที่ความร่วมมือที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลจริงจังแค่ไหน

ส่วนนายนวกัณฑ์ อุบล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมยุติความรุนแรงได้ด้วยการเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ลดทัศนคติที่ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องของเขา เราไม่เกี่ยว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาได้.

พม.เผยความรุนแรงพุ่ง ครอบครัวล่มสลาย เฉลี่ยทุก 20 วินาที เด็กสตรีถูกทำร้าย หนุนพลังเยาวชนร่วมยุติปัญหา... 6 พ.ย. 2556 00:11 6 พ.ย. 2556 01:12 ไทยรัฐ