วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาระบบสกัดน้ำมันปาล์ม รองรับผลผลิตพื้นที่ปลูกแห่งใหม่

เอ็มเท็ค พัฒนาเครื่องต้นแบบระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ เครื่องแรกของโลก ไร้ปัญหาน้ำเสีย หลังพื้นที่ปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น ...

นายนเรศว์ร ชิ้นอินมนู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเกรทอะโกร จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพืชพลังงาน โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อเป็นทางเลือก และลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ โดยการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มขนาดใหญ่ 20,000-60,000 ไร่ขึ้น เพื่อรองรับการตั้งโรงสกัดน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่กำลังผลิต 15-60 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง ทำให้เกษตรกรรายย่อย รวมทั้งกลุ่มผู้ปลูกปาล์มรายใหม่ที่มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 1,000-3,000 ไร่ ต้องเสียค่าขนส่งผลผลิตที่แพงไปยังโรงสกัดน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ไกล อีกทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้คุณภาพและเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันปาล์มที่สกัดได้ลดลงด้วย

"จากปัญหาข้างต้น บริษัทฯจึงทำการวิจัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เพื่อพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำระดับชุมชน CPP-1500 ซึ่งเป็นเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำเครื่องแรกของโลกที่สามารถสกัดน้ำมันปาล์มเกรด A และไม่มีปัญหาน้ำเสีย รวมทั้งกากที่เหลือจากการสกัดยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์อีกด้วย นอกจากนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังมีระบบการควบคุมการทำงานที่สะดวก ติดตั้งง่าย ประหยัดพลังงาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย สอดคล้องกับการทำงานในระดับชุมชน โดยเฉพาะ

แหล่งปลูกปาล์มใหม่ซึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 1,000-3,000 ไร่" นายนเรศว์รกล่าว และว่าล่าสุด บริษัทฯและเอ็มเทคได้ทำสัญญากับบริษัทศิริรัตน์ ฟู๊ด แอนด์เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ ประกอบการธุรกิจลานเทรายใหญ่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการซื้อขายระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาดกำลังการผลิต 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งและทดสอบระบบคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องได้เร็วๆนี้.

เอ็มเท็ค พัฒนาเครื่องต้นแบบระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำ เครื่องแรกของโลก ไร้ปัญหาน้ำเสีย หลังพื้นที่ปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น ... 7 ต.ค. 2552 19:01 8 ต.ค. 2552 08:45 ไทยรัฐ