มธบ.รับสมัครปริญญาโท-เอก 'นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร' - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

มธบ.รับสมัครปริญญาโท-เอก 'นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร'

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 2 พ.ย. 2556 09:56
3,468 ครั้ง


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาการสื่อสาร พร้อมเปิดรับสมัครรอบใหม่ เรียนมกราคม 2557...

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดโอกาสทางการศึกษา จัดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการศึกษาแนวทางประยุกต์และบูรณาการศาสตร์นิเทศศาสตร์ สำหรับผู้สนใจศึกษาที่มีพื้นฐานการศึกษา และวิชาชีพจากทุกสาขาเข้ามาเรียน เพื่อพัฒนาการสื่อสารทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษารอบใหม่เป็นรอบที่ 3 เพื่อเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม 2557 นี้

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตนี้ นอกจากศึกษารายวิชาแล้วยังเน้น การทำโครงการพิเศษหรือการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อศึกษาปัญหาการสื่อสารในบริบทต่างๆ ไม่ว่าในหน่วยงานรัฐ เอกชนหรือธุรกิจ โดยบูรณาการองค์ความรู้นิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทุกมิติ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร สังคม และประเทศชาติ

ขณะนี้หลักสูตรกำลังรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในรอบที่ 3 (วันนี้ – ธันวาคม 2556) ผู้สนใจติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ โทร. 02-9547300 ต่อ 578 (ปริญญาโท) e-mail : Master.com.arts@dpu.ac.th และ โทร. 02-9547300 ต่อ 292 (ปริญญาเอก) e-mail : phd_dpucomarts@hotmail.com

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement