วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมเมล็ดพันธุ์ยัน พ.ร.บ.ใหม่ เกษตรกรได้ประโยชน์ยากผูกขาด


กรณีกลุ่มเอ็นจีโอได้ตั้งข้อสังเกตต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้แทน พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน ว่าจะทำให้เกิดการผูกขาดและสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร น.ส.วนิดา อังศุพันธุ์ นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ ไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากการผูกขาดในธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรแล้วกว่า 300 บริษัท


“เฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่ได้มาตรฐานมีเป็นสิบแห่ง เหตุผลอีกอย่างที่ทำให้เกิดการผูกขาดยาก อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นธุรกิจที่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรตลอดเวลา จึงเป็นได้ยากที่จะมีบริษัทไหนคิดผูกขาดไม่ยอมพัฒนาตัวเอง เพราะนั่นเท่ากับเปิดช่องให้คู่แข่งแย่งลูกค้าไป อย่าว่าแต่ผูกขาดแค่ฮั้วกันก็ยังยากที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะการแข่งขัน สูงมาก มีคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พร้อมจะมาชิงลูกค้าตลอดเวลา”

ส่วนเหตุผลความจำเป็นต้อง ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย อธิบายว่า มาจากความไม่ชัดเจนในคำนิยามคำว่า “พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป” ของ พ.ร.บ.ปัจจุบันกำหนดไม่ชัดเจนและมีการตีความไปในทำนองเป็นพันธุ์พืชอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ไม่ใช่พันธุ์พืชป่า แต่ถ้ามีการปลูกใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในเมืองไทยได้ ให้ถือเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป

“นิยามแบบนี้ ในทางปฏิบัติเราจะไม่สามารถพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ ได้เลย เพราะลงทุนทำไปแล้วก็จะถูกเหมารวมไปว่าเป็นพันธุ์พืชพื้น เมืองทั่วไปหมด ผลที่ตาม มาทำให้นักลงทุนด้านนี้จะย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นแทนทำให้ไทยเสียประโยชน์ เพราะเรากำลังจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของเอเชียแปซิฟิก (Seed Hub) เพื่อรองรับการก้าวสู่ AEC”

น.ส.วนิดา กล่าวอีกว่า การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ไม่ใช่มีแต่เอกชนที่ได้ประโยชน์ เกษตรกรรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ก็ได้ประโยชน์ไปด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้แน่นอนมั่นคงกว่าปลูกพืช เพราะเนื้อที่แค่ 1 ไร่ ใช้เวลาแค่ 4 เดือน เกษตรกรมีรายได้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึง 1 แสนบาท.

กรณีกลุ่มเอ็นจีโอได้ตั้งข้อสังเกตต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้แทน พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน ว่าจะทำให้เกิดการผูกขาดและสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ... 30 ต.ค. 2556 15:15 ไทยรัฐ