วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มส.มีมติตั้งสมณศักดิ์ปี 56 'พระเทพมุนี' ขึ้นเจ้าคณะภาค 8

ที่ประชุม มส. มีมติรับรองตั้งสมณศักดิ์ ปี 56 รวม 71 รูป ตั้ง "พระเทพมุนี" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร เป็นเจ้าคณะภาค 8 สัปดาห์หน้านำรายชื่อเสนอทูลเกล้าฯ...

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 56 นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า ที่ประชุม มส. ได้มีการรับรองมติ เรื่อง ขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ ประจำปี 2556 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ของคณะธรรมยุตและมหานิกาย เสนอ จำนวน 71 รูป ดังนี้ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ พร้อมราชทินนาม และนามสร้อย จำนวน 2 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 1 รูป และมหานิกาย 1 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม จำนวน 4 รูป แบ่งเป็นธรรมยุต 1 รูป มหานิกาย 3 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ จำนวน 6 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 2 รูป มหานิกาย 4 รูป

ส่วนพระราชาคณะชั้นราช จำนวน 13 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 3 รูป มหานิกาย 10 รูป พระราชาคณะชั้นสามัญ จำนวน 38 รูป แบ่งเป็น ธรรมยุต 12 รูป มหานิกาย 26 รูป และยังเสนอขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ที่ปฏิบัติศาสนกิจในออสเตรเลีย เป็นพระราชาคณะชั้นราช จำนวน 1 รูป และชั้นสามัญ จำนวน 1 รูป ส่วนพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ที่ปฏิบัติศาสนกิจในสาธารณรัฐอินเดีย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ จำนวน 1 รูป ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ จำนวน 3 รูป และในนิวซีแลนด์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ จำนวน 2 รูป

อย่างไรก็ตาม ภายในสัปดาห์หน้า พศ.จะนำรายชื่อเสนอทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ที่ประชุม มส.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระเทพมุนี (เก็ง อาสโภ) อายุ 72 ปี พรรษา 52 วิทยาฐานะ ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม รองเจ้าคณะภาค 8 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 8 แทนพระพรหมเวที กรรมการ มส. เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เนื่องจากพระเทพมุนี มีคุณสมบัติพร้อมตามกฎ มส. ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ กำหนดไว้.

ที่ประชุม มส. มีมติรับรองตั้งสมณศักดิ์ ปี 56 รวม 71 รูป ตั้ง "พระเทพมุนี" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร เป็นเจ้าคณะภาค 8 สัปดาห์หน้านำรายชื่อเสนอทูลเกล้าฯ... 10 ต.ค. 2556 16:58 10 ต.ค. 2556 20:06 ไทยรัฐ