วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ในหลวง" ตรัสทำอะไรต้องรู้จริง

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. แพทยสภาจัดงานครบรอบ 45 ปี ในวันสถาปนา และจัดสัมมนาวิชาการแพทย์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) โดย ฯพณฯ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับการแพทย์ไทย” ตอนหนึ่งว่า พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสเสมอว่าหากจะทำอะไรต้องทำจากเล็กไปใหญ่ และจะทำอะไรต้องรู้จริง โดยเน้นใน 3 หลักได้แก่ 1.หลักคิด คือพระองค์จะนำสิ่งที่ประสบจากการลงพื้นที่ที่เห็นว่าอะไรเป็นปัญหาและจะเกิดปัญหากับชาวบ้าน ก็จะหาทางแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน 2.หลักวิชา คือควรมีการศึกษาหาความรู้ไปดูตำราที่เคยมีการศึกษามาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ทำการศึกษาจนเกิดความเข้าใจ และ 3.หลักปฏิบัติ คือเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็ให้นำสิ่งที่ได้จากการศึกษามาปฏิบัติ อะไรที่ทำแล้วไม่ดีก็ไม่ควรทำ

ฯพณฯ  ศ. เกียรติคุณ นพ.เกษมกล่าวต่อว่า นอกจากนี้หากจะทำอะไรต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งเราต้องเข้าใจลึกลงไปอีกขั้นว่าเวลาเลี้ยงลูกเราบอกว่าเข้าใจลูก เข้าถึงลูกและจะพัฒนาลูกให้เป็นเด็กดี ซึ่งตรงนี้ยังไม่พอเพราะพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า  เมื่อเราเข้าใจเขาแล้วทำอย่างไรให้เขาเข้าใจเรา เช่น กรณีพ่อแม่จะทำอย่างไรให้ลูกเข้าใจพ่อแม่ด้วย และเมื่อเราเข้าถึงลูกแล้วเวลาลูกมีปัญหาเขาสามารถเข้าถึงพ่อแม่ได้หรือไม่ เพราะถ้าเป็นควรเป็นการเข้าใจเข้าถึงที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สำหรับการพัฒนานั้นต้องดูว่าเป็นการร่วมกันพัฒนาหรือไม่ เช่นเดียวกับการเป็นครูดูแลนักเรียนประจำชั้นบอกว่าเข้าใจนักเรียนหมด แล้วนักเรียนเข้าใจครูไหม บอกว่าเข้าถึงนักเรียนแล้วนักเรียนมีโอกาสเข้าถึงครูได้ไหม เวลามีปัญหานักเรียนสามารถกล้าที่จะปรึกษาครูได้ไหม ดังนั้น การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนานั้น พ่อแม่ลูกต้องร่วมกัน ครูนักเรียนต้องร่วมมือกัน.

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. แพทยสภาจัดงานครบรอบ 45 ปี ในวันสถาปนา และจัดสัมมนาวิชาการแพทย์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.) โดย ฯพณฯ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด... 10 ต.ค. 2556 01:57 ไทยรัฐ