วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชมงคลธัญบุรีพร้อมก้าวสู่ ม.ในกำกับ

ราชมงคลธัญบุรีพร้อมก้าวสู่ ม.ในกำกับ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้ มทร.ธัญบุรี ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่สภามหาวิทยาลัยได้เร่งผลักดัน และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้มีการดำเนินการเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 เตรียม ความพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายใน ให้ทราบว่า มทร.ธัญบุรี กำลังจะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ และเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ บุคลากรเริ่มมีความเข้าใจแนวทางที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้า เมื่อบุคลากรมีความเข้าใจแล้วทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพราะหลังการออกนอกระบบ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องหารายได้เลี้ยงตัวเอง แม้ว่าส่วนหนึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ แต่ก็อาจได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยเตรียมที่จะมอบอำนาจให้คณะต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งการปรับกฎระเบียบมุ่งเน้นให้อาจารย์สามารถรับงานภายนอกเข้าสู่มหาวิทยาลัย ได้ ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่เพียงแค่สอนอย่างเดียว เช่น การทำงานวิจัย หรือการจัดฝึกอบรมให้บุคคล ภายนอก ส่วนระยะที่ 3 เมื่ออาจารย์มีความพร้อมมีศักยภาพ กฎระเบียบก็เอื้ออำนวย การออกนอกระบบจะกลายเป็นเรื่องปกติ การออกนอกระบบของ มทร.ธัญบุรี จะไม่ทำแค่เรื่องการจัดการศึกษา แต่อาจจะมีการจัดตั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้เข้าสู่สถาบัน มหาวิทยาลัยจะทำทุกอย่างที่ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน และรัฐต้องการ มหาวิทยาลัยจะสนองเพื่อบริการวิชาการและหารายได้ไปพร้อมๆกัน.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้ มทร.ธัญบุรี ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ... 16 ก.ย. 2556 01:02 ไทยรัฐ