วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดใหญ่ฉลองพระชันษา 100 ปี "สมเด็จพระสังฆราช"

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับงานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รัฐบาลจัดยิ่งใหญ่งานฉลองพระชันษา 100 ปี ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม ที่วัดบวรฯ ...

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่กรมการศาสนา(ศน.) จัดแถลงข่าวโครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา ตลอดพรรษากาล 2556 ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย พระ ดร.อนินลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของโลก เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มี สมเด็จพระสังฆราช เพียง 1 ใน 2 ของโลกที่เหลืออยู่ คือ ไทย และกัมพูชา ที่สำคัญตลอดระยะเวลา 86 ปีที่ผ่านมา พระองค์ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่งคงในประเทศไทยและนานาชาติ จนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก รวมทั้งทรงปฏิบัติพระศาสนกิจ ในการนำหลักธรรมเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ

พระ ดร.อนิลมาน กล่าวต่อไปว่า ในโอกาสสำคัญครั้งนี้ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เครือข่ายชาวพุทธ สถานศึกษา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติตลอดสัปดาห์แห่งวันคล้ายวันประสูติ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับงานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคมนี้ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติมากมาย อาทิ นิทรรศการพระชันษา 100 ปี สดุดีสังฆบิดร การจัดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ ที่สำคัญครั้งนี้ยังได้มีการแต่งเพลง สังฆราชบูชา 100 ปี ขับร้องโดยปาน ธนพร แวกประยูร เพื่อเทิดพระเกียรติ และจะเปิดออกอากาศให้ประชาชนได้ฟังตลอดช่วงจัดงานเฉลิมฉลองนี้

นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ ศน. จัดโครงการเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช 2.โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชาฯ 3.การจัดนิทรรศการพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาด้วย

ด้านนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ศน.ได้ขอความร่วมมือวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ที่ได้รับประทาน พระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระสังฆราช จัดงานสมโภช และร่วมจัดงานบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2556 และให้ถือช่วงวันเวลานี้ เป็นเทศกาลฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะที่พระองค์ทรงดำรง พระอิสริยยศ สมเด็จพระสังฆราช ที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย

จึงขอเชิญชวนประชาชน มาร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามโครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ตลอดพรรษกาล 2556 ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อน้อมนำหลักธรรมสู่การปฏิบัติบูชา ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ด้วย

ขณะที่ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ. พศ. กล่าวว่า พศ.ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ซึ่งวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 10.00 น. สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม จากนั้นเวลา 17.00 น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการ มส. ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน.

“ในหลวง” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับงานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รัฐบาลจัดยิ่งใหญ่งานฉลองพระชันษา 100 ปี ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม ที่วัดบวรฯ ... 11 ก.ย. 2556 21:27 ไทยรัฐ