วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กินเกลือไอโอดีนคนสหรัฐฯหัวดีขึ้น

นสพ.รายวัน “เดลี่นิวส์” ของอเมริกา เสนอข่าวว่า การให้คนอเมริกันกินเกลือไอโอดีน ซึ่งบังคับใช้เป็นกฎหมายมาตั้งแต่ พ.ศ.2467นั้น ทำให้ผู้คนมีสติปัญญาดีขึ้นตั้งแต่นั้นมา

การชักชวนคนหันมาใช้เกลือไอโอดีนนั้น เดิมทีเพื่อป้องกันโรคคอพอก เนื่องจากการขาดธาตุไอโอดีน  แต่ปรากฏว่า มันทำให้ผู้คนทั่วไปพลอยได้ประโยชน์ขึ้นมาด้วย คนอเมริกันรุ่นหลังจากนั้นมา พากันมีระดับเชาวน์ปัญญาเพิ่มสูงขึ้นมาอีกถึง 15 คะแนน นักเศรษฐศาสตร์เจมส์ เฟรเยอร์ เพิ่งราย งานผลการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องระดับเชาวน์ปัญญาของทหารประจำการอเมริกัน ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเกิดระหว่างปี พ.ศ.2464 ถึง 2470 จำนวน ราว 2 ล้านคน เขาได้เอาระดับเชาวน์ปัญญาของทหารเกณฑ์ที่เกิดก่อนหน้า พ.ศ.2467 ไปเปรียบเทียบกับระดับเชาวน์ปัญญาของทหารเกณฑ์ ที่เกิดหลังจากปีนั้น ทำให้ได้ความรู้ว่าเจ้าหน้าที่สัสดีจะคัดเอาแต่ผู้ที่มีระดับเชาวน์ปัญญาสูงเข้าประจำการกับกองทัพอากาศ ส่วนผู้ที่ได้คะแนนระดับต่ำจะส่งไปอยู่ทหารราบ.

การชักชวนคนหันมาใช้เกลือไอโอดีนนั้น เดิมทีเพื่อป้องกันโรคคอพอก เนื่องจากการขาดธาตุไอโอดีน แต่ปรากฏว่า มันทำให้ผู้คนทั่วไปพลอยได้ประโยชน์ขึ้นมาด้วย คนอเมริกันรุ่นหลังจากนั้นมา พากันมีระดับเชาวน์ปัญญาเพิ่มสูงขึ้นมาอีกถึง 15 คะแนน... 25 ส.ค. 2556 15:38 ไทยรัฐ