วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดเกณฑ์บรรจุข้าราชการสธ.ปี 57

คลอดเกณฑ์บรรจุข้าราชการสธ.ปี 57 ตามเงื่อนไขก.พ.และยุทธศาสตร์ประเทศ ก่อนชงเข้าครม....

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กล่าวถึงกรณีการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นข้าราชการจำนวน 22,641 อัตรา โดยปีแรกจัดสรรไปแล้ว 7,547 ตำแหน่ง ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นมติที่มีการอนุมัติอัตราการบรรจุตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นการให้บรรจุได้โดยมีเงื่อนไข คือ อนุมัติให้มีการบรรจุตั้งแต่ปี 2556-2558 ปีละประมาณ 7,547 อัตรา ล่าสุดในปีงบประมาณ 2557-2558 เกณฑ์ที่จะพิจารณาอนุมัติตำแหน่งข้าราชการให้กับบุคลากรสาธารณสุขนั้น สธ.จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในหลายเรื่อง เช่น 1.การปรับปรุงฐานข้อมูลระบบกำลังคนของ สธ.ให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ ก.พ.ให้ได้ภายในปี 2556 เนื่องจากหากทำไม่ได้ ก.พ.ก็จะเช็กอัตราการว่างงานไม่ได้

เลขาธิการ ก.พ.กล่าวอีกว่า 2.สธ.ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวคือ ต้องคำนวณความต้องการว่าต้องการตำแหน่งใดมากสุด รวมถึงการกระจายไปอยู่ในจุดใด หรือปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ประเทศ เป็นต้น โดยให้มีรายละเอียดว่าจะใช้อัตราใดเท่าไหร่ ให้เสร็จในปี 2556 เช่นกัน ทาง ก.พ.ถึงจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการบรรจุข้าราชการของปี 2557 เพิ่ม 3.ต้องมีแผนปฏิบัติการรองรับ เช่น การผลิตกำลังคนนั้นจะเอามาจากไหน จำนวนเท่าใด และสายงานใดบ้าง และ 4.ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของข้าราชการว่าตำแหน่งใดควรบรรจุก่อนหรือหลัง ซึ่งข้อกำหนดที่  ก.พ.เสนอนั้น หาก  สธ.ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ทาง ก.พ.ก็จะไม่เสนอ ครม.ให้บรรจุพนักงาน  สธ.เป็นข้าราชการ แต่อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นอีกครั้งว่าทำไมถึงปฏิบัติไม่ได้.

คลอดเกณฑ์บรรจุข้าราชการสธ.ปี 57 ตามเงื่อนไขก.พ.และยุทธศาสตร์ประเทศ ก่อนชงเข้าครม.... 22 ส.ค. 2556 00:31 ไทยรัฐ