วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไล่่เปิดจากประเทศ เหตุอ้วนเกินขนาด

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ขับผู้อพยพชาวต่างด้าวให้ออกจากประเทศ เพราะอ้วนเกินไป นับเป็น การขับผู้คนด้วยความอ้วนเป็นเหตุให้ออกจากประเทศ เท่าที่ปรากฏเป็นข่าวขึ้นเป็นรายแรก

ผู้อพยพเคราะห์ร้ายผู้นั้นชื่อ นายอัลเบิร์ต บิวเทนฮุส อาชีพเป็นพ่อครัว มีน้ำหนักตัว 130 กก. หลังจากที่เขาอพยพไปอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ชมาได้ 6 ปีแล้ว ซึ่งตอนนั้นหนักเพียง 160 กก. และในเวลาต่อมา เขายังลดน้ำหนักตัวลงไปได้ 30 กก.แล้วด้วย

เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองอ้างว่า น้ำหนักตัวของเขาเกินมาตรฐานทางสุขภาพ ตามที่ยอมรับกันได้

ความอ้วนของเขา จะทำให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคต่างๆ หลายโรค ตั้งแต่เบาหวานความ ดันโลหิตสูงและโรคหัวใจด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้อพยพทุกคนจะต้องรักษาตัวให้อยู่ในมาตรฐานสุขภาพ อันเป็นที่ยอมรับไว้เพื่อให้เป็นภาระของรัฐบาลในด้านสุขภาพให้น้อยที่สุด

ปัจจุบันนิวซีแลนด์เป็นชาติที่มีพลเมืองมีน้ำหนักตัวเกินอยู่มากถึงเกือบ 1 ใน 3.

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ขับผู้อพยพชาวต่างด้าวให้ออกจากประเทศ เพราะอ้วนเกินไป นับเป็น การขับผู้คนด้วยความอ้วนเป็นเหตุให้ออกจากประเทศ เท่าที่ปรากฏเป็นข่าวขึ้นเป็นรายแรก... 19 ส.ค. 2556 15:58 19 ส.ค. 2556 15:59 ไทยรัฐ