วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดินฟ้าอากาศโลกเปลี่ยนแปรใหญ่ที่สุด

นักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของอเมริกา แจ้งให้ทราบว่า สภาพดินฟ้าอากาศของโลกได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด นับแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเป็นต้นมา และการเปลี่ยนแปลงนี้บังเกิดขึ้นด้วยอัตราเร็วกว่ายุคสมัยใดในช่วง 65 ล้านปีที่ผ่านมานี้ยิ่งกว่ากันถึง 10 เท่า

เขากล่าวว่า หากการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราความเร็วขนาดนี้ยังคงเป็นอยู่ต่อไป มันจะสร้างภาระหนักให้กับระบบนิเวศทั่วโลก และสิ่งที่มีชีวิตหลายชนิดก็จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การวิวัฒนาการหรือการดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อความอยู่รอด แต่มนุษย์ พืชพรรณ และสัตว์ จะเป็นผู้รับกรรมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้.

นักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของอเมริกา แจ้งให้ทราบว่า สภาพดินฟ้าอากาศของโลกได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุด นับแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเป็นต้นมา และการเปลี่ยนแปลงนี้บังเกิดขึ้นด้วยอัตราเร็วกว่ายุคสมัยใดในช่วง 65 ล้านปีที่ผ่านมานี้ยิ่งกว่ากันถึง 10 เท่า 5 ส.ค. 2556 13:45 ไทยรัฐ