วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ผุดโครงการติวเข้มเข้ามหาลัยทั่ว4ภาค

โดย

ศธ. เปิดโครงการติวเข้ม 4 ภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น พร้อมแนะแนวเสริมด้วย เพื่อไม่ให้ออกกลางคันหรือเสียเวลาเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ระบุระบบเข้ามหาวิทยาลัยมีความซับซ้อนขึ้น...

วันนี้ ( 28 ก.ย.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 12”ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้ารับการติวเข้ม 124,000 คน มีอาจารย์กวดวิชากว่า 30 คน มาร่วมถ่ายทอดทบทวนความรู้และแนะแนวทางสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นายจุรินทร์ กล่าวว่า การติวเข้มเพื่อทบทวนความรู้เป็นเรื่องที่ดี จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เสริมเพิ่มเติมจากเนื้อหาในห้องเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการพยายามขยายโอกาสให้ทั่วถึงนักเรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศ แต่นอกเหนือจากการติวแล้ว ควรให้มีการแนะแนวควบคู่ไปด้วยให้นักเรียนทบทวนตัวเองว่าเหมาะสมกับสาขาวิชาที่จะเลือกหรือไม่ เพื่อให้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและประสบความสำเร็จในการเรียน ไม่ออกกลางคัน หรือเปลี่ยนสาขาคณะที่เรียน เพราะไม่ชอบไม่ถนัดต้องเสียเวลากลับมาเข้ารับการคัดเลือกใหม่ นอกจากนี้ เห็นว่าควรส่งเสริมให้มีการติวและแนะแนวในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยโดยเฉพาะการเลือกเรียนต่อสายวิชาหรือสาขาอาชีพใด

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ต้องยอมรับความจริงว่าในปัจจุบันการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น มีทั้งระบบกลางและการรับตรง เป็นภาระกับนักเรียนในการวิ่งรอกเพื่อสอบอย่างเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแนวทางการคัดเลือกให้ไม่ เป็นภาระกับนักเรียนมากเกินความจำเป็นขณะที่มหาวิทยาลัยได้บุคคลตรงความต้องการ แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนทันปีการศึกษา 2553 แน่นอน เพราะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โจะมีการประชุมสัมมนาใหญ่อีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งตนมีนโยบายจะปรับเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

สำหรับโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 12” ในปีนี้ได้เพิ่ม 3 วิชาใหม่ คือ การสอนเสริมเพื่อการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) คณิตศาสตร์ (PAT1) และวิทยาศาสตร์ (PAT2) ร่วมกับวิชาหลักเพื่อการสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ทางโครงการยังถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียน 167 แห่งทั่วประเทศ

ศธ. เปิดโครงการติวเข้ม4 ภูมิภาค เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้นพร้อมแนะแนวเสริมด้วยเพื่อไม่ให้ออกกลางคันหรือเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ระบุระบบเข้ามหาวิทยาลัยมีความซับซ้อนขึ้น... 28 ก.ย. 2552 15:02 ไทยรัฐ