วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลบภาพ "การศึกษานิดหน่อย" "กศน.เลย-อุดรธานี" ต้นแบบปฏิบัติการอัพเกรดเติมความรู้ชาวบ้าน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูเท่าใดนัก

แต่หากพูดถึง กศน. แล้ว น้อยคนนักที่ไม่รู้จัก

เพราะ กศน. เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้ร่ำเรียนโดยอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานถึงกว่า 76 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2480 ภายใต้ชื่อ “การศึกษาผู้ใหญ่” และมีการพัฒนารวมถึงการปรับเปลี่ยนชื่อตามภารกิจจนมาเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.ในปี พ.ศ.2551

จากการปฏิบัติภารกิจ กศน. ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับชาวบ้านอย่างมากมาย ขณะที่ กศน. เองก็มุ่งเน้นที่จะหารูปแบบในการจัดการศึกษาทางเลือก และการศึกษาตลอดชีวิตสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด และนั่นคือที่มาของนโยบายในการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน กศน.ในระดับตำบล หรือที่เรียกติดปากกันว่า กศน.ตำบล ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านมาก เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

“ทีมการศึกษา” ได้มีโอกาสติดตามการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล หมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต และ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความโดดเด่นใน การยกระดับด้านภาษาต่างประเทศให้กับชาวบ้านเพื่อการเรียนและประกอบอาชีพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ภาพที่ปรากฏชัดและเหมือนเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จที่เกิดขึ้น คือ การมีชาวบ้านเข้ามาใช้บริการกันอย่างคึกคัก ขณะเดียวกัน สำนักงาน กศน.เลย และอุดรธานีเองก็สามารถระดมสรรพกำลังในการส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับชาวบ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ตรงตามความต้องการของแต่ละชุมชน

นายบุญโชค พลดาหาญ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เล่าถึงการดำเนินงานที่นำมาสู่ความสำเร็จ ของ กศน.จังหวัดเลย ว่า หัวใจสำคัญในการจัดการศึกษา ของกศน. คือ ทำให้ กศน. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งต้องเข้าถึงชาวบ้าน และจัดการศึกษาในเรื่องที่ชาวบ้านสนใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จึงมีการเร่งจัดตั้ง กศน.ตำบลให้ครบทุกตำบล และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับชาวบ้าน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเมืองระดับจังหวัด และระดับชาติ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับคนในชุมชนด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำบลละ  1 หมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านอื่นๆ ที่เหลือก็ส่งเสริมให้เป็นบ้านหนังสืออัจฉริยะในทุกครัวเรือน และตามจุดต่างๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัดเลย ที่สำคัญก็คือการจัดทำ “หนังสือสามัญประจำบ้าน” ซึ่งมีทั้งหมด 6 เล่ม แต่ละเล่มล้วนเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและชาวบ้านจำเป็นต้องรู้ ไปไว้ในที่อ่านหนังสือทุกแห่งในจังหวัดเลย โดยหนังสือทั้ง 6 เล่มประกอบด้วย เมื่อเราไปอำเภอ, เมื่อเราไปที่ดิน, เมื่อเราไปขนส่ง, เมื่อเราไปสถานีตำรวจ, เมื่อเราต้องคดีความ และเล่มสุดท้ายเรื่อง ฤกษ์งามยามดี โชคชะตาราศี

“ผมเชื่อว่าเมื่อเป็นเรื่องที่โดนใจและอยู่ใกล้ตัว ชาวบ้านจะเริ่มเปิดใจและกล้าที่จะเปิดอ่าน เมื่ออ่านแล้วมีประโยชน์ก็เริ่มที่จะอ่านหนังสือเล่มอื่นๆ และจากข้อมูลพบว่าชาวบ้านสนใจหนังสือทั้ง 6 เล่มอย่างมาก ล่าสุดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จึงได้จัดทำหนังสือสามัญประจำบ้านชุดที่ 2 ขึ้นมาอีกจำนวน 2 เล่ม เล่มแรกชื่อ เมืองเลยที่เรารัก และเล่มที่สอง ชื่อประวัติหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแยกพิมพ์ตามรายอำเภอ ซึ่งสามารถยกระดับองค์ความรู้ และการอ่านของชาวบ้านในระดับที่สูงขึ้น อย่างน้อย กศน. ที่หลายคนมองว่าเป็น “การศึกษาน้อยนิด” ณ วันนี้จะได้เห็นว่าเป็นการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้าน”  นายบุญโชค กล่าวย้ำ

ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  วิมาโร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี เล่าว่า “จ.อุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่และเป็นอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน จึงมีการติดต่อและค้าขายระหว่างกัน และอีกไม่นานก็จะเข้าสู่เออีซี ซึ่งมีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ แต่ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยด้อยกว่าคนในประเทศสมาชิกเออีซี ซึ่งจะทำให้เสียเปรียบ จึงต้องเร่งยกระดับการศึกษาและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ชาวอุดรธานี  เพื่อที่จะสามารถแข่งขันและค้าขายกับประเทศต่างๆ ได้ สำนักงาน  กศน.จังหวัดอุดรธานีจึงได้จัด โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคภาษาอังกฤษ หรือ อิงลิช โปรแกรมขึ้นโดยเริ่มใน 2 พื้นที่ที่เห็นว่ามีศักยภาพ คือ สำนักงาน กศน.อำเภอหนองหาน ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านเชียงตั้งอยู่  และ สำนักงาน กศน.อำเภอเพ็ญ ซึ่งตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอและมีความพร้อมด้านบุคลากร เนื่องจากมีอาสาสมัครต่างชาติมาช่วยสอน โดยหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 2 ปี 4 ภาคเรียน ขณะนี้เปิดสอนหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้เรียนรวมทั้งหมด 62 คน แยกเป็นที่อำเภอหนองหาน 30 คนและอำเภอเพ็ญ  32 คน ซึ่งการจัดการศึกษาหลักสูตรอิงลิชโปรแกรม กศน.ยึดหลักผู้เรียนมีความต้องการเรียนและมีความพร้อมเพราะถ้าไม่พร้อมแล้วอาจจะเรียนไม่จบได้”

ทีมการศึกษา เห็นด้วยและชื่นชมการปฏิบัติงานเชิงรุกของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย และอุดรธานี ที่สามารถสนองนโยบายของสำนักงาน กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะไม่สามารถตอบโจทย์ของสังคมไทยทั้งหมดได้

แต่เรามองว่าการสร้างโอกาสและเติมเต็มความรู้สู่ชาวบ้าน โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนคือความจำเป็น และเป็นหน้าที่อันพึงกระทำของ กศน.ยุคใหม่

จะห่วงก็แต่ กศน.บางจังหวัดที่ยังทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม เพราะการย่ำอยู่กับที่ คือ การพาสังคมถอยหลังเข้าคลอง...!!!

 

 

ทีมการศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูเท่าใดนัก แต่หากพูดถึง กศน. แล้ว น้อยคนนักที่ไม่รู้จัก... 15 ก.ค. 2556 13:01 15 ก.ค. 2556 13:05 ไทยรัฐ