บริการข่าวไทยรัฐ

'ต้นมหาพรหมราชินี'ป่าลุ่มน้ำปาย ถูกโค่นเรียบเหลือแค่ 51 ต้น

กรมอุทยานฯ แฉ "ต้นมหาพรหมราชินี" ไม้พันธ์ุใหม่หายากของโลก ถูกชาวบ้านโค่นเรียบทำรั้วบ้านและพื้นที่การเกษตร เหลือในป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน แค่ 51 ต้น หวั่นสูญพันธุ์... 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายเสริมพงศ์ นวลงาม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่สะเรียง) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดสถานการณ์การคุกคามต่อต้นมหาพรหมราชินี ซึ่งเป็นไม้ป่าหายากเฉพาะถิ่นพบเฉพาะในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากธรรมชาติ ที่สำคัญได้รับการรับรองเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกเมื่อปี 2547 อยู่ในสกุลมหาพรหม วงศ์กระดังงา สาเหตุมาจากสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเพาะปลูกและทำการเกษตรของชาวบ้านรอบพื้นที่ป่า

จากการสำรวจพบว่า สภาพโดยรอบของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีต้นมหาพรหมราชินี ขึ้นกระจายอยู่ในพื้นที่ ประมาณ 3-4 ไร่ นับพันต้น ถูกตัดทำลายเหลือจำนวนเพียง 51 ต้น จากการบุกรุกทำการเกษตรโดยชาวไทยภูเขา บางต้นถูกตัดทำลาย เพื่อนำไม้ไปใช้สอยในพื้นที่เกษตร และเอาไปทำรั้ว ซึ่งอาจเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของชาวบ้านว่าต้นไม้ชนิดนี้มีความสำคัญอย่างไร โดยส่วนที่ยังไม่ถูกตัดเพราะขึ้นอยู่บนบริเวณโขดหินไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ทั้งนี้ หากยังไม่มีการดูแลพื้นที่เหล่านี้อย่างจริงจัง อาจทำให้สูญพันธุ์จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย และธรรมชาติได้

ด้านนายปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้ค้นพบต้นมหาพรหมราชินี กล่าวว่า รู้สึกเสียใจ เสียดาย เพราะเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกค้นพบในประเทศไทย ในเขตรักษาพันธ์ุฯ ลุ่มน้ำปาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างต่ำ ชาวบ้านต้องการพื้นที่ไปทำการเกษตร ทำให้การควบคุมป้องกันยาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ มีน้อย ซึ่งน่าเห็นใจ โดยชาวบ้านมีการโทรศัพท์มือถือติดต่อกันหากกำลังตัดไม้ และเมื่อเจ้าหน้าที่มาจะมีการหลบหนี แต่อย่างไรก็ตาม ต้นมหาพรหมราชินี สามารถขยายพันธ์ุได้แล้ว ไม่น่าเป็นห่วงว่าจะสูญพันธ์ุ

สำหรับต้นมหาพรหมราชินี ได้รับการรับรองเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกเมื่อปี 2547 อยู่ในสกุลมหาพรหม วงศ์กระดังงา ค้นพบโดยนายปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณยอดเขาสูงชัน ที่ระดับความสูง 1,100 ม. ในเขต อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ขณะนั้น พบเพียง 20 ต้น และได้รับการตรวจรับรองพรรณไม้ดังกล่าวจาก Dr. Aruna Weerasooriya ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ สกุลมหาพรหมแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง ข้อมูลพรรณไม้ดังกล่าว ลงตีพิมพ์ในวารสาร Nordic Journal of Botany แห่งประเทศเดนมาร์ก โดยได้รับพระราชทานให้ใช้พระนามาภิไธย เป็นชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่ว่า มหาพรหมราชินี ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mitrephora siriketiae Weerasooriya, Chalermglin & R.M.K. Saunders เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 12 ส.ค.2547