วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-โปแลนด์ผนึกกำลังพัฒนาเกษตรกรรม

ก.เกษตรฯ ผนึกโปแลนด์ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร หวังพัฒนาด้านเกษตรกรรมของทั้ง 2 ประเทศ...

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  จากการร่วมเดินทางกับคณะของ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนสาธารณรัฐโปแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ และหาแนวทางแลกเปลี่ยนด้านการค้าและการลงทุน ในโอกาสนี้ ก.เกษตรฯ ได้ลงนามหนังสือเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตร กับรัฐบาลโปแลนด์  โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้ก้าวหน้าขึ้น  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้านวิชาการเกษตร การค้า การลงทุน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อง์ความรู้ด้านเกษตรกรรม และเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหารระหว่างกัน

นอกจากนี้ที่ประชุมวิภาคีระหว่าง 2 ประเทศ มีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างไทยและโปแลนด์ เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือ และพัฒนาไปสูการจัดทำบันทึก MOU เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบสนับสนุนให้เกิดโครงการศึกษาวิจัยร่วมกันทางด้านเกษตรกรรม  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบสหกรณ์  ซึ่งต้องพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว  ซึงไทยจะนำจุดแข็งในด้านดังกล่าวของโปแลนด์มาประยุกต์ใช้ในประเทศ.

ก.เกษตรฯ ผนึกโปแลนด์ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร หวังพัฒนาด้านเกษตรกรรมของทั้ง 2 ประเทศ... 8 ก.ค. 2556 11:42 ไทยรัฐ