วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดโปรแกรมแข่งขัน '13 วิชาเพชรยอดมงกุฎ'

"เจ้าคุณธงชัย" คลอดโปรแกรมแข่งขัน 13 วิชาเพชรยอดมงกุฎ เตรียมความพร้อมเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน...

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. พระธรรมภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม และประธานมูลนิธิร่มฉัตร แถลงข่าวการจัดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2556 ว่า การแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎประจำปี 2556 จะมี 13 วิชา โดยวิชาใหม่คือการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ โดยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อเป็นการยกระดับความเข้าใจ เข้าถึงประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในมิติอดีต ปัจจุบันและอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง และจะเป็นการเปิดหน้าต่างโลกให้กับเยาวชนโดยจะแข่งขันในวันที่ 27 – 28 ก.ค.นี้

พระธรรมภาวนาวิกรม กล่าวต่อว่า ส่วนอีก 12 วิชา ประกอบด้วย ประติมากรรม แข่งขันวันที่ 21 ก.ค.นี้ ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า ภาษาอังกฤษวันที่ 3 – 4 ส.ค.ที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วิทยาศาสตร์ วันที่ 10 – 11 ส.ค.แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีคณิตศาสตร์ วันที่ 17 – 18 ส.ค. ที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ภาษาจีน วันที่ 25 ส.ค.ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 31 ส.ค. – ก.ย.ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ภาษาไทย วันที่ 7 – 8 ก.ย. ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วันที่ 14 ก.ย.ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ญี่ปุ่นวันที่ 16 พ.ย.ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม และพระพุทธศาสตร์ วันที่ 14 – 15 ธ.ค.ที่โรงเรียนเทพศิรินทราวาส

“เสน่ห์ของการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ อยู่ที่การแข่งขันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา ไม่ใช่แข่งขันเพื่อเอาชนะแบบเอาเป็นเอาตาย แต่เพชรยอดมงกุฎเน้นเปิดโอกาส ศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาของเด็กทุกคน เรียกว่าเป็นการเจียระไนเพชรให้นักเรียนได้รับการพัฒนา” พระธรรมภาวนาวิกรม กล่าว.

"เจ้าคุณธงชัย" คลอดโปรแกรมแข่งขัน 13 วิชาเพชรยอดมงกุฎ เตรียมความพร้อมเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน... 2 ก.ค. 2556 15:00 2 ก.ค. 2556 17:16 ไทยรัฐ