วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมข้าวเดินหน้า 
จัดตั้งหมู่บ้านปลอดข้าวดีดข้าวเด้ง

กรมการข้าว ร่วมเกษตรจังหวัด จัดตั้งหมู่บ้านปลอดข้าวดีดข้าวเด้งที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาข้าววัชพืช ...

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณ นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า แม้ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวส่งออกตลาดโลกเป็นอันดับหนึ่งมานานหลายปี แต่ก็ยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จมากนักเพราะชาวนายังเผชิญปัญหาความเสี่ยงมากมาย โดยเฉพาะในด้านการผลิต ที่ต้องเผชิญปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช หรือที่เรียกว่า ข้าวดีดข้าวเด้ง

นายชัยฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ผู้ที่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น เช่นเดียวกับเกษตรกรที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการการแข่งขันที่รุนแรง เช่นการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกให้ได้มาตรฐาน  GAP การลดต้นทุนการผลิตและใช้ปัจจัยกการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้เกี่ยวกับศัตรูข้าว ป้องกันกำจัดข้าววัชพืช ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดคือ ข้าวหาง ข้าวแดง และข้าวดีด ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะงอกขึ้นเรื่อย เนื่องจากอยู่ในดินได้เป็น 10 ปี ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด ก็คือใช้วิธี ล่อให้งอก การใช้เป็ดเล็กลงทุ่งเพื่อเก็บเมล็ดข้าวที่ตกหล่น รวมทั้งโครงการที่รัฐบาลรณรงค์ให้ปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนอกจากเป็นการจัดระบบการปลูกข้าว เพื่อตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แก้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้ง ให้หมดไปจากแปลงนา     

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวกรมการข้าว ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้ที่รับผิดชอบต่อการผลิต  จึงได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินโครงการ จัดตั้งหมู่บ้านปลอดข้าวดีดข้าวเด้งขึ้นที่ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นในการนำความรู้ไปป้องกัน แก้ไขปัญหาข้าววัชพืชที่กำลังระบาดให้ลดลง อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจในปีที่ผ่านมาพบว่ามีพื้นที่ ระบาดทั่วประเทศ 64 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ 3.04 ล้านไร่ ความเสียหายมากกว่า 3,500 ล้าคนบาท.

กรมการข้าว ร่วมเกษตรจังหวัด จัดตั้งหมู่บ้านปลอดข้าวดีดข้าวเด้งที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาวัชพืช ... 11 มิ.ย. 2556 20:31 ไทยรัฐ