วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ภาวิช'ฟุ้งหลักสูตรใหม่เสร็จก่อนกำหนด

“ภาวิช” ฟุ้งหลักสูตรใหม่เสร็จก่อนกำหนด นำร่อง ร.ร.เครือข่าย 3,000 โรงปีหน้า เชื่อเด็กไทยได้เรียนรู้ยั่งยืน...

จากการสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องพลิกโฉมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : หลากหลายเส้นทางสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสาเหตุที่ต้องปรับนั้นเนื่องจากแต่ละหลักสูตรล้วนมีวงจรของหลักสูตร เช่น อุดมศึกษาทุก 5 ปีต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วโลก 10 ปีต้องมีการปรับปรุง แต่ของไทยหลักสูตรที่ใช้อยู่มีอายุ 12 ปีแล้ว มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย อีกทั้งหลักสูตรของเราสั้น ย่อเกินไป อาจเรียกว่าเป็นหลักสูตรพิกลพิการ เป็นหลักสูตรแบบปลายเปิดเกินไป เหมาะสำหรับครูที่มีความสามารถ แต่ครูไทยมีความสามารถไม่เท่าเทียมกัน สิ่งที่ทำให้เกิดความรู้ที่แท้จริงและมีความยั่งยืน คือ การเรียนโดยผู้เรียนสามารถใช้ได้หลากหลายวิธี โดยเอื้อโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

ศ.ดร.ภาวิชกล่าวอีกว่า หลักสูตรใหม่ 6 กลุ่มการเรียนรู้ จะเป็นการเตรียมคนยุคใหม่ให้อยู่ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีคิดใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีวิธีทำงานแบบใหม่ สื่อสาร และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้มีชีวิตและอาชีพที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ขณะนี้กระบวนการร่างหลักสูตรใหม่เสร็จไปแล้ว 80% และปลายเดือน มิ.ย.นี้จะมีการประชุมรวมทั้ง 6 กลุ่มการเรียนรู้ก่อนที่จะมีการสรุปอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าหลักสูตรใหม่จะเสร็จก่อน 8 เดือนที่ รมว.ศธ.กำหนด เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษาหน้า โดยจะนำร่องในโรงเรียนเครือข่ายของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 30 สถาบัน ไปดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใน ร.ร.เครือข่ายของตนเอง ประมาณ 3,000 โรง และจะเริ่มในกลุ่มนักเรียน 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ป. 1, ป. 4, ม. 1 และ ม. 4 ก่อนจะขยายไปสู่โรงเรียนอื่นๆ.

“ภาวิช” ฟุ้งหลักสูตรใหม่เสร็จก่อนกำหนด นำร่อง ร.ร.เครือข่าย 3,000 โรงปีหน้า เชื่อเด็กไทยได้เรียนรู้ยั่งยืน... 11 มิ.ย. 2556 00:24 ไทยรัฐ