วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สะพัด! 'พระมิตซูโอะ คเวสโก' ลาสิกขา-ออกจากไทย

ข่าวสะพัด! 'พระมิตซูโอะ คเวสโก' เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มมูลนิธิมายา โคตมี ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสในอุบลฯ ลาสิกขาแล้ว คาดเป็นเพราะปัญหาด้านสุขภาพ ...

วันที่ 10 มิ.ย. มีรายงานว่า พระมิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ได้ลาสิกขาแล้ว พร้อมทั้งเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่มีกำหนดกลับ ท่ามกลางความตกใจของศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ พระมิตซูโอะ คเวสโก ลาสิกขานั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ก็มีรายงานว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งในเย็นวันนี้ ทางมูลนิธิมายาโคตมี จะมีการประชุมถึงเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะมีความแน่ชัดออกมาในวันพรุ่งนี้

สำหรับ พระอาจารย์มิตซูโอะ ได้รับฉายาว่า คเวสโก เกิดที่จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเมื่อพระอาจารย์มิตซูโอะ อายุ 2๐ ปี ได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เพื่อแสวงหาสัจธรรมของชีวิต โดยได้ท่องเที่ยวศึกษาชีวิต สังคม วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป เป็นเวลา 2 ปีเศษ กระทั่ง พ.ศ. 2517 หลังจากเดินทางถึงพุทธคยา ประเทศอินเดีย ท่านได้พบว่า “นี่คือสิ่งที่แสวงหาสัจจะความจริงอยู่ภายในกายกับใจของเรานี่เอง ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจทุกคน ทุกชีวิตสามารถพ้นทุกข์ได้” ท่านจึงหยุดการแสวงหา และเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเบญจมบพิตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมื่ออายุได้ 24 ปี พระอาจารย์ได้รับคำแนะนำให้ไปศึกษาธรรมจากหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ครั้นเมื่อได้พบกับหลวงพ่อชาแล้ว รู้สึกซาบซึ้งในหลักธรรม และวัตรปฏิบัติจึงขออุปสมบท ณ วัดหนองป่าพง จากนั้น พ.ศ. 2525 พระอาจารย์ มิตซูโอะ ได้ขออนุญาตหลวงพ่อชาออกธุดงค์และปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อหลวงพ่อชาอาพาธ พระอาจารย์ได้เดินทางกลับมาปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองป่าพง และวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้ง

กระทั่ง พ.ศ. 2533 นางสุนันท์ บุษสาย คหบดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าเต่าดำ จังหวัดกาญจนบุรี มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระธุดงค์กัมมัฏฐานศิษย์หลวงพ่อพระโพธิญาณเถร(หลวงพ่อชา) จึงได้ถวายที่ดิน 500 ไร่ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการทำไร่อ้อยของราษฎรเพื่อจัดตั้งวัด เพื่อพระสงฆ์จะได้มีเสนาสนะ และชาวบ้านจะได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามแนวทางสายวัดป่า ซึ่ง พระอาจารย์มิตซูโอะ ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสำนักสงฆ์ชื่อ “วัดป่าสุนันทวนาราม” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้รักษาข้อวัตรปฏิบัติตามแนวทางสายวัดป่า ที่หลวงพ่อชาได้วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบ เพื่อให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และประชาชนผู้สนใจ ทำให้มีประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น เสนาสนะที่กลมกลืนกับธรรมชาติจึงถูกสร้างขึ้น และพัฒนามาโดยลำดับตามความจำเป็น สรุปคือ นอกจากงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว พระอาจารย์มิตซูโอะ ยังมีภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ "การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม"

นอกจากนี้แล้วในปี พ.ศ. 2533 ยังเป็นผู้ริเริ่มมูลนิธิมายาโคตมี ที่ให้การช่วยเหลือด้านการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของวัดหนองป่าพง ที่ท่านได้อุปสมบทมาก่อน.

ข่าวสะพัด! 'พระมิตซูโอะ คเวสโก' เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มมูลนิธิมายา โคตมี ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสในอุบลฯ ลาสิกขาแล้ว คาดเป็นเพราะปัญหาด้านสุขภาพ ... 10 มิ.ย. 2556 16:16 ไทยรัฐ